Fertilizarea foliară a sfeclei pentru zahăr

În România, sfecla pentru zahăr este cultivată pe suprafețe relativ reduse. Cu toate acestea este o cultură cu o importanță deosebită în domeniul alimentar, pentru obținerea zahărului, tăițeii rezultați fiind folosiți și în zootehnie. Pe durata perioadei de vegetație pot apărea frecvent carențe nutritive acute, în special de microelemente. pH-ul alcalin și seceta limitează disponibilitatea substanțelor nutritive pentru plante, în ciuda aprovizionării suficiente din sol. În aceste situații, fertilizarea foliară este un instrument valoros și eficient pentru remedierea acestor deficiențe nutritive.
Dintre principalii nutrienți, azotul are cea mai mare influență asupra producției și calității sfeclei pentru zahăr. O bună aprovizionare cu azot (asimilarea din sol și fertilizarea de bază) determină, până la un anumit punct, o creștere a producției dar, în același timp, scăderea digestiei și creșterea conținutului de azot vătămător. Este foarte important să avem în vedere raportul dintre producția de rădăcini și conținutul de zahăr astfel încât să obținem producția maximă de zahăr rafinat la hectar.
Fosforul este indispensabil pentru o bună dezvoltare inițială, în special pentru formarea rădăcinilor. Spre deosebire de azot nu influențează negativ calitatea producției. Carența de fosfor se manifestă foarte des pe soluri acide sau alcaline, cu un conținut redus în humus, cu un conținut ridicat de fier, la temperaturi scăzute și în condiții de umiditate excesivă.
Potasiul controlează echilibrul hidric în plantă și, alături de magneziu, fotosinteza – bază pentru producția de zahăr. Translocarea glucidelor din frunze spre rădăcini și capacitatea acestora de stocare depind de o bună aprovizionare cu potasiu. Conținutul de potasiu se corelează pozitiv cu digestia și negativ cu procentul de azot vătămător. Plantele bine aprovizionate cu potasiu depășesc mai ușor perioadele de secetă și rezistă mai bine la boli.
Sfecla pentru zahăr are un consum ridicat de microelemente. Deosebit de importante sunt borul și manganul. Borul stimulează alungirea celulelor, stabilitatea pereților celulari (calitate interioară!) și creșterea masei rădăcinilor, sporește conținutul de zahăr, îmbunățățește puritatea sucului și influențează pozitiv cantitatea de zahăr rafinat. Plantele tratate nu mai sunt preferate de insecte și sunt mai puțin afectate de putregaiul “inimii sfeclei”. Carența de bor se manifestă prin îngălbenirea frunzelor, colorarea pețiolurilor în maroniu, necrozarea frunzelor tinere, veștejirea frunzelor de la baza coletului, putrezirea “inimii sfeclei”. Carența de bor apare îndeosebi pe soluri cu valori ridicate de pH (peste 7) și pe soluri nisipoase, ca o consecință a fertilizărilor excesive cu azot, în condiții de secetă sau de umiditate excesivă și la temperaturi scăzute.
Manganul asigură dezvoltarea unui aparat foliar sănătos, stimulează formarea rădăcinilor secundare, contribuie la creșterea producției și calității acesteia. Este implicat în formarea cloroplastelor, reprezintă o componentă importantă a biosintezei acizilor grași, influențează echilibrul energetic prin controlul metabolismului glucidic, participă la sinteza vitaminei C, iar reducerea nitraților la nivelul frunzelor este posibilă doar în prezența ionilor de mangan. Carența de mangan se manifestă prin clorozarea sau chiar necrozarea frunzelor, răsucirea marginilor limbului foliar spre interior și, în final, la inhibarea creșterii plantei. Această carență apare foarte des pe soluri calcaroase, soluri nisipoase, bogate în humus, soluri ușoare sau aerate, pe soluri cu conținut ridicat de potasiu și magneziu, în primăverile secetoase sau cu temperaturi scăzute și umiditate excesivă.

Recomandările Lebosol®

Între stadiul de 4 frunze și închiderea completă a rândurilor (BBCH 14-49)

  • Contra stresului climatic și post-erbicidare, pentru plante viguroase și creșterea ulterioară a conținutului de zahăr din rădăcini recomandăm aplicarea produsului AMINOSOL® (în doză de 1-2 l/ha) – cel mai concentrat biostimulator organic de pe piața din România. Sfecla pentru zahăr este foarte sensibilă în fazele inițiale de dezvoltare. Condițiile meteorologice extreme (de exemplu frigul pe timpul nopții sau temperaturile ridicate din timpul zilei) contribuie la dezvoltarea neuniformă a tinerelor plante. AMINOSOL® ajută la creșterea rezistenței plantelor la tratamentele cu erbicide și stimulează creșterea sanătoasă a acestora. Testele efectuate pe parcursul a 5 ani arată că fertilizarea foliară cu AMINOSOL® influențează pozitiv conținutul de zahăr rafinat. Asociația de fermieri din Franken (Germania) a comparat mai mulți fertilizanți foliari în perioada 2000-2004. AMINOSOL® s-a dovedit a fi cea mai bună variantă. Pe suprafața fertilizată foliar cu AMINOSOL®, aplicat la închiderea rândurilor, s-a înregistrat o creștere medie de 2,5% a conținutului de zahăr rafinat/ha.
  • Împotriva uscării rozetei de frunze și putregaiului “inimii sfeclei” dar și pentru creșterea producției și calității acesteia, recomandăm aplicarea a 3 l/ha Lebosol® – Bor între faza de 6 frunze și dezvoltarea completă a aparatului foliar.
  • Magneziul și sulful sunt foarte importante pentru vitalitatea și productivitatea culturii drept pentru care Lebosol® recomandă aplicarea unei combinații inovative (350 g/l MgO, 241 g/l S), regăsită în produsul LEBOSOL® – MagS SC, 1-2 tratamente cu 3-5 l/ha între faza de 6 frunze și dezvoltarea completă a aparatului foliar.
  • Asimilarea azotului și stimularea creșterii vegetative se realizează tot în intervalul BBCH 14-49. Aplicând 0,25 l/ha LEBOSOL® – Molibden (241 g/lMo) contribuim în mod deosebit la rezolvarea acestor probleme.
  • Sfecla pentru zahăr este o mare consumatoare de potasiu, mai ales între BBCH 14-39. Prin comparație cu alte culturi, aceasta asimilează cele mai mari cantități de potasiu (până la 450 kg/ha K2O), din care 2/3 ajung în frunză. Pentru completarea fertilizării cu potasiu, în această perioadă de consum intens, recomandăm 1-2 aplicări cu 6-10 l/ha LEBOSOL® – POTASIU TS340 sau 1-2 aplicări cu 5-8 l/ha LEBOSOL® – PK MAX.
  • Rezistența generală a plantelor este conferită de o aprovizionare corespunzătoare cu mangan. De aceea, sunt necesare 1-2 tratamente cu 1 l/ha Lebosol® – Mangan500 SC între faza de 6 frunze și închiderea rândului.

Adjuvanți

  • HERBOSOL®, în doză de 0,4 l/ha, este cel mai bun adjuvant care ajută la creșterea eficienței tratamentelor cu erbicide peliculare prin dispersia fină a soluției de stropit, îmbunătățirea aderenței erbicidului la particulele de sol și menținerea acestuia în stratul superficial (0-5 cm).
  • LEBOSOL® – SCHAUMSTOPP previne formarea spumei în procesul de pregătire a soluțiilor de stropit și la umplerea rezervoarelor cu gunoi de grajd lichid. Se recomandă adăugarea a 1,4 ml/100 l apă înainte de încorporarea celorlalte produse de protecție a plantelor sau fertilizare foliară.
  • LEBOSOL® – ACID CITRIC acidifiază soluția folosită pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare. Doza folosită variază în funcție de caracteristicile sursei de apă și se recomandă, pentru început, 20 ml/100 l apă și apoi creșterea ușoară până la atingerea pH-ului dorit. LEBOSOL® – ACID CITRIC se încorporează în apă înainte de oricare alt produs, agitând constant soluția.
Echipa Lebosol România