Emil Dumitru, la finalul mandatului de Preşedinte al Federaţiei Naţionale PRO AGRO

WhatsApp Image 2019-05-08 at 13.14.50

Federația Națională PRO AGRO  a organizat în data de 8 mai o conferință de presă, în complexul CALYPSO – Salonul CERES, din cadrul Compexului AGRONOMIE (USAMVB), cu participarea domnului Emil-Florian DUMITRU care a prezentat raportul de activitate pentru perioada de mandat 9 iunie 2016 – 8 mai 2019 şi a anunţat în mod oficial că a luat decizia de a nu mai candida pentru un nou mandat de președinte și se va retrage din toate funcțiile de conducere din cadrul organizației.

Federația Națională PRO AGRO este o organizaţie profesională înfiinţată în anul 2012 de şi pentru producătorii români din agricultură, industria alimentară şi servicii conexe, în vederea promovării, reprezentării, susţinerii şi apărării  intereselor membrilor organizaţiilor profesionale reprezentative la nivel naţional în raporturile cu instituţiile europene, naţionale publice şi private.

PRO AGRO este singura organizație care îndeplineşte simultan condiţiile de reprezentativitate la nivelul sectoarelor de activitate agricultură și industria alimentară, constatată de Tribunalul Bucureşti.

Federația Națională PRO AGRO este o organizație umbrelă care răspunde provocărilor cu care se confruntă membrii săi din cele 14 organizații profesionale și interprofesionale afiliate, prin promovarea și sprijinirea unei economii rurale durabile în care agricultura este esențială pentru viitorul tuturor și este vocea producătorilor din acest sector, care constituie un important pilon al economiei naționale românești, reprezintă interesele și nevoile membrilor, coordonând și sprijinind organizațiile profesionale pe teme agricole, economice, juridice, fiscale, educaționale și sociale.

Membrii Federației  PRO AGRO sunt: Uniunea Crescătorilor de Păsări din România – U.C.P.R., Asociația Producătorilor de Carne de Porc din Romînia – A.P.C.P.R, Organizaţia  Naţională Interprofesională Vitivinicolă – O.N.I.V., Liga Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii din România – L.U.A.I.R., Asociaţia Fermierilor din România – A.F.R, Asociaţia Naţională a Tinerilor Producători Agricoli din România – A.N.T.P.A.R., Federaţia Oierilor de Munte din România – F.O.M., Asociaţia Naţională a Industriilor de Morărit și Panificaţie din România – A.N.A.M.O.B., Asociaţia Pentru Promovarea Alimentului Românesc – A.P.A.R., Asociaţia Crescătorilor și Exportatorilor de Bovine, Ovine și Porcine din România –  A.C.E.B.O.P,  Asociaţia Crescătorilor de Albine din România – A.C.A, Federația Crescătorilor de Bovine din România – F.C.B.R, Asociația Crescătorilor de Vaci ”Holstein Ro”  – A.C.V. – Holstein Ro,  Patronatul Peștelui din România – P.P.R.

Federația Națională PRO AGRO se află astăzi în fața unor provocări în ceea ce înseamnă asocierea fermierilor în România, ținând cont și de provocările privind noua arhitectură a viitoarelor politici agricole comune pentru exercițiul  financiar 2021 – 2027.

Perioada mandatului de Președinte al Federației PRO AGRO a reprezentat o consolidare a rolului și locului nostru în structura de reprezentare a fermierilor din România. Asocierea breslelor poate reprezenta cheia succesului în dezvoltarea durabilă a satului românesc.

PRO AGRO = PRO EUROPA și locul acesta s-a văzut în toate pozițiile publice și documentele de poziție avute de-a lungul existenței acestei structuri federative. Fără alocările financiare substanțiale oferite de către U.E. prin Politica Agricolă Comună, nu am fi discutat astăzi de o agricultură românească capabilă să facă performanță, să ofere produse alimentare sigure și de calitate.

Cu toate acestea, discutăm despre un potențial agroalimentar imens, însă, nu reușim să-l valorificăm întru totul, motiv pentru care este necesară promovarea unor politici agricole de stimulare a competitivității fermelor din România.

Oportunitățile oferite fermierilor din România de PAC sunt nenumărate, dacă ne referim la sumele destinate modernizării agriculturii din România pentru viitorul exercițiu financiar, respectiv 13,37 mld Euro – plăți directe (adică o creștere cu 0,4%) și 6,758 mld Euro – sume destinate finanțării de investiții în ferme și industria alimentară din pilonul II FEADR (care va cunoaște o scădere cu 15,3%) însă trebuie să recunoaștem că România Agroalimentară are de rezolvat câteva probleme sistemice, fără de care nu putem să generalizăm, exprimându-ne că România este performantă, ci, mai degrabă, putem să exemplificăm insulele de reușită ale fermierilor nostril”, a subliniat  Emil Dumitru în prezentarea făcută.

Președinte PRO AGRO a vorbit şi despre problemele pe care le-a identificat în timpul mandatului său, printre care:

1. Consolidarea rolului fermierului în lanțul agroalimentar

Legislația UE reglementează în mod particular modul de organizare și funcționare al filierelelor de produs, prin conferirea unui rol activ organizațiilor interprofesionale și grupurilor de producători, care însă, în România, nu sunt suficient de promovate.

Astăzi, când discutăm, profitul pe filiera de produs nu se împarte în mod echitabil și astfel, cel ce produce, neavând forță de negociere și uneori acces la piață, vinde nu de puține ori, sub prețul de cost, cu toate că riscurile producției sunt toate la producător, comerciantul fiind favorizat datorită concentrării și forței de negociere.

2. Serviciile de consultanță

Odată cu propunerea de regulament care va reglementa viitoarea politică agricolă comună, se introduce obligativitatea statelor membre de a avea servicii de consultanță viabile  din anul 2021. De mai bine de 10 ani, discutăm despre Camerele agricole organizate și gestionate de către asociațiile profesionale, fără însă nici un rezultat.

3. Producția agricolă a României are un nivel foarte scăzut de integrare în lanțul valoric.

Anul 2018 a reprezentat un record pozitiv în ceea ce înseamnă producțiile de cereale însă din punct de vedere al balanței comerciale pe hrană și animale vii, am înregistrat conform datelor INS* un record de deficit de balanță comercială aprox. 1,63 mld Euro.

Fără o zootehnie puternică, nu putem să discutăm despre valoare adăugată, acest lucru este vizibil și analizând cifrele în ceea ce privește ponderea zootehniei în valoarea producției agricole totale, aceasta  este de doar 32,2 % față de valoarea producției vegetale care este de 67,8 %.

4. Structura fermelor în România este polarizată excesiv, neputând discuta de o clasă de mijloc în agricultură. Ferma de familie poate reprezenta renașterea satului românesc.

Conform datelor APIA**, în intervalul 1-150 ha, România deține un număr record de 822.248 fermieri și exploatează aprox. 4,8 mil ha (adică mai puțin de 50% din suprafața declarată la APIA)”, a explicat  liderul PRO AGRO.

Emil Dumitru a mai precizat că PRO AGRO a avut şi realizări notabile în toți acești 4 ani, respectiv:

  • Este parte a Consiliului Economic și Social din România (pentru prima dată sectorul agroalimentar este reprezentat în dialogul social la cel mai înalt nivel).
  • Are reprezentativitate la nivel național pe sectorul agroalimentar.
  • Este membră a Comitetului de Monitorizare pentru PNDR.
  • Este reprezentată în Comisiile de Dialog Social la ministerele de resort.
  • Face parte din Consiliul Consultativ în cadrul ANSVSA.
  • Este partener în proiectul SMART AGRI HUBS finanțat de C.E. prin programul Horizont 2020.
  • A participat în mod activ la ședințele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților.

În încheiere, Preşedintele PRO AGRO Emil Dumitru a mulţumit tuturor colegilor şi colaboratorilor.

“Mulțumesc tuturor colegilor din mediul agricol românesc și, în special, tuturor colegilor din PRO AGRO, pentru tot suportul oferit în toți cei 4 ani în care, cu onoare și demnitate, am reprezentat interesul general al fermierilor din cadrul federaţiei și, nu în ultimul rând, tuturor colegilor din presă cu care am colaborat în toți acești 4 ani plini de provocări pentru agricultura din România”, a adăugat, plin de emoţie liderul PRO AGRO.

*) Anexa INS

**) Adresa nr. 2890/25.01.2018