Crește reprezentivitatea U.N.C.S.V.

În perioada 15-16 Decembrie a.c., a avut loc ședința Adunării Generale a Uniunii Naționale de Ramură a Cooperativelor din Sectorul Vegetal – U.N.C.S.V., unde au aderat 11 noi cooperative agricole în echipă, ajungând la 51 de cooperative agricole funcționale din sectorul vegetal.

Cooperativele agricole reunite în U.N.C.S.V. însumează peste 750 de persoane juridice și 150 fizice. Membri afiliați în cooperativele agricole din uniune, exploatează suprafețe între 1.5 ha și 1900 ha.

Cooperativele agricole autentice nu sunt o alternativă, ci singura cale optimă de reducere semnificativă a riscurilor principale la care sunt expuși agricultorii individuali, indiferent de mărimea lor. Rolul cooperativelor este să ajute la optimizarea costurilor membrilor și să aducă valoare adăugată produselor prin investiții în comun. Cooperativele agricole performante trebuie să răspundă nevoilor majorității membrilor, scopului pentru care au fost create și să combine negocierea cu mutualizarea, standardizarea și optimizarea.

Reprezentanții cooperativelor care au participat la ședință, au făcut schimb de experiență, dezbătut problemele cu care se confruntă atât în desfășurarea și eficientizarea activității cooperativelor cât și a exploatațiilor unde își desfășoară activitatea, a proiectelor legislative care îi impactează, au trasat direcția pe care o va urma uniunea și reactualizat obiectivele U.N.C.S.V..

Un element important în cadrul discuțiilor, a fost legat de îmbunătățirile care trebuiesc aduse pentru a avea soluții integrate, privind managementul riscului comercial și agroclimatic.

Misiunea de bază a U.N.C.S.V. este să asigure reprezentativitate pentru cooperativele agricole la nivel național și european, să urmărească încurajarea fenomenului dezvoltării și eficientizării activității fermierilor prin cooperative agricole consolidate, sustenabile și durabile, care să aibă capacitatea de a întări puterea de negociere a fermierilor în lanțul agroalimentar.

U.N.C.S.V. și-a propus să ajute la perfecționarea managerilor cooperativelor, contribuind la promovarea practicilor de bună guvernare în cadrul cooperativelor agricole și la dezvoltarea competențelor acestora și prin schimburi de experiență la cooperative de succes din Europa, urmând ca în 2023, timp de câte o săptămână, membrii U.N.C.S.V. să viziteze, să înțeleagă modul de organizare, funcționare, guvernanța și management a cooperativelor din Israel, Estonia, Spania și Franța.

Ultimul schimb de experiență la care au participat 35 de președinți/directori de cooperative din România, Grecia și Estonia, a avut loc în Atena, în perioada 20-26.11.2022, urmare a desfășurării primei mobilități din proiectul Erasmus + “Bune practici de guvernanță în cadrul cooperativelor agricole – GGPAC”, a cărui coordonator/beneficiar este U.N.C.S.V., un rezumat al acestei mobilități urmând să fie difuzat în cadrul emisiunii Viața Satului, Duminică, 18 Decembrie 2022, în intervalul 10.30-13.00.

Împreună pentru viitor!

Echipa U.N.C.S.V.

* Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sector Vegetal  – UNCSV este o organizație profesională umbrelă a cooperativelor din sectorul vegetal înființată în 2017, care răspunde provocărilor cu care se confruntă membrii săi din cele 52 de cooperative agricole. Aceasta reprezintă și apără interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale și internaționale și cu asociații internaționale echivalente,  pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice a membrilor și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România.