Corteva raportează rezultatele financiare din al doilea trimestru și prima jumătate a anului 2022, cu proiectii de vânzări nete și castiguri anuale în creștere

 • Compania raportează creșterea dividentului cu ~7% pe o bază anuală, care va intra în vigoare în trimestrul al treilea
 • Compania anunță un program de restructurare în linie cu revizuirile strategice ale portofoliului

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) (“Corteva” sau “Compania”) a raportat rezultatele financiare pentru al doilea trimestru și cele șase luni încheiate la data de 30 iunie 2022.

Principalele evoluții din prima jumătate a anului 2022

 • În prima jumătate a anului 2022 vânzările nete au crescut cu 11% față de anul precedent, cu câștiguri pe ambele segmente. Vânzările organice1 au crescut cu 14% în aceeași perioadă a anului, generate de sporuri procentuale de două cifre în toate regiunile.
 • Vânzările nete de semințe au crescut cu 3% și vânzările organice1 au crescut cu 6% pe an, cu câștiguri notabile în EMEA2, parțial afectate de reducerea volumului de porumb și rapiță din America de Nord. Prețul s-a majorat cu 7% la nivel global datorită execuției continue a strategiei asumate și a măririi costurilor de productie.
 • Vânzările nete pe segmentul de produse de protecția plantelor s-au majorat cu 24%, iar vânzările organice1 au crescut cu 28%, regiunile America de Nordși America Latină fiind lideri de vanzări. Creșterile în volum au fost determinate de cererea timpurie din America Latina și de lansările noilor produse, incluzând erbicidele EnlistTM și ArylexTM și fungicidul OnmiraTM. Majorarea prețurilor au reflectat o execuție puternică în toate regiunile ca răspuns la cresterea de natură inflaționistă a costurilor.
 • În standardul GAAP, veniturile și câștigul per acțiune (EPS) din operațiuni continue au fost 1.58 miliarde $ și, respectiv 2.16$ pe acțiune pentru prima jumătate a anului 2022. EBITDA1 operațional a fost de 2.76 miliarde $, o îmbunătățire cu 17% față de anul precedent, datorită execuției solide a politicii de prețuri și a câștigurilor din volum în toate regiunile, parțial afectate de inflație și de variații negative ale cursului valutar. Câștigul pe acțiune (EPS1 operațional) a fost de 2.61 $, în creștere cu 19% față de aceeași perioadă a anului trecut.
 • Conducerea companiei a oferit estimări3 privind vânzările nete și EBITDA1 Operațional pentru tot anul 2022. Compania se așteaptă ca vânzările nete să fie cuprinse între 17.2 miliarde $ și 17.5 miliarde $ și EBITDA1 Operațional între 2.95 miliarde $ și 3.10 miliarde $. EPS1 operațional este așteptat să fie între 2.45$ și 2.60$ pe acțiune.
 • Compania a anunțat o creștere anuală de ~7% a dividentelor pentru trimestrul al treilea, reflectând concentrarea asupra returnării capitalului către acționari.

Actualizări

Compania anunță finalizarea revizuirilor strategice ale portofoliului

 • În ceea ce privește realinierea business-ului care a fost anunțată anterior, compania a finalizat revizuirile strategice ale portofoliului, menite să perfecționeze strategia companiei și să accelereze creșterea pe termen scurt și lung.
 • Rezultatul acestei analize reprezintă planul companiei de a ieși din zonele geografice și liniile de produs non-strategice, marcând în același timp piețele și culturile de bază care reprezintă actulamente peste 95% din vânzările nete totale și 99% din EBITDA1 operațional.
 • În vederea implementării acestor decizii legate de portofoliu compania își va direcționa investițiile pe furnizarea unor soluții diferențiate și sustenabile care sa raspunda necesitatilor cultivatorilor, valorificând progresele în securitatea alimentară globală și tinand cont de  schimbările climatice.
 • Compania își optimizează costurile pentru a permite atât o creștere a agilității ei cît și asumarea unei responsabilitați mai mari pentru performanța celor două unități: segmentul de semințe și segmentul de produse de protecția plantelor.
 • Drept urmare, compania se așteaptă să înregistreze costuri totale pentru restructurări  și alte taxe de aproximativ 400 milioane $ până în al doilea trimestru al anului 2023; dintre acestea  aproximativ jumătate vor reprezinta plăți în numerar.
 • În al doilea trimestru al anului 2022, compania a înregistrat cheltuieli de restructurare și alte taxe în valoare de 68 milioane$, dintre care 45 milioane $ aferente ieșirii din Rusia.
 • Ca urmare a acestor acțiuni, compania se așteaptă să realizeze economii de peste 200 milioane $ până în 2025.
 • Alte informații suplimentare cu privire la strategia companiei vor fi anunțate pe 13 septembrie, cu ocazia Company’s Investor Day 2022.

Impactul pozitiv al noilor produse precum EnlistTM pentru anul 2022

 • Compania a livrat aproximativ 980 milioane $ în vânzări pentru sistemul EnlistTM în prima jumătate a anului, o creștere de peste 60% față de prima jumătate a anului 2021.
 • Compania și-a mărit perspectivele de penetrare  a  pieței pentru Enlist E3TM4 2022 la mai mult de 45% din suprafața de soia din SUA, în creștere cu 40% față de estimarea anterioară.
 • Compania estimează că mai mult de 80% din hectarele Enlist E3TM4 vor primi o aplicare de erbicid EnlistTM, reflectând cererea puternică de pe piață și impresia pozitivă din partea cultivatorilor cu privire la ușurința și simplitatea sistemului.

Rezumatul trimestrului II 2022

Pentru al doilea trimestru încheiat la 30 iunie 2022, vânzările nete au crescut cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Vânzările organiceau crescut cu 13%, având loc creșteri în toate regiunile.

Volumul a crescut cu 4% față de aceeași perioadă a anului trecut. Cererea de produse noi și diferențiate de protecția plantelor, împreună cu cererea timpurie puternică din America Latină, a condus la o creștere netă de două cifre a vânzărilor pentru acest segment, cu o creștere a vânzărilor organicede 28%. Volumele mai mici de semințe au fost determinate de reducerea suprafețelor de porumb și de constrângerea în ceea ce privește aprovizionarea cu semințe de rapiță din America de Nord.

Prețul a crescut cu 9% față de anul anterior, reflectând execuția continuă a strategiei companiei pentru valoarea și recuperarea costurilor de intrare mai mari.

În standardul GAAP veniturile din operațiunile continue după impozitul pe venit au fost de 1 miliard de $ în trimestrul al doilea al anului 2022. EBITDA1 operațional pentru al doilea trimestru a fost de 1.72 miliarde $, în creștere cu 18% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Rezumat Segment Semințe

Vânzările nete pentru segmentul semințe au fost de 3.9 miliarde$ în al doilea trimestru al anului 2022, de la aproximativ 3.8 miliarde $ în al doilea trimestru al anului 2021. Creșterea vânzărilor a fost determinată de o creștere de 7% a prețurilor, parțial compensată de o scădere de 1% a volumului și de un impact nefavorabil de 2% din cauza ratelor de schimb valutar.

Creșterea prețului a fost determinată de o execuție puternică la nivel global. Prețurile la porumb și soia au fost în creștere cu 6% și, respectiv, 8%. Scăderea volumului a fost determinată de reducerea suprafețelor de porumb din America de Nord și de constrângerile legate de aprovizionare cu semințe de rapiță din America de Nord și cu semințe de porumb din America Latină, care nu au putut fi compensate de câștigurile datorate soiei în EMEA și America de Nord. Impactul valutar nefavorabil a fost generat de variația cursului lirei turcești și de cel al Euro.

EBITDA operațional pe segment a fost de 1.2 miliarde $ în al doilea trimestru al anului 2022, în creștere cu 10% față de al doilea trimestru al anului 2021. Execuția prețurilor și acțiunile continue privind eficientizarea costurilor  și a productivității au fost afectate de costurile mai mari de aprovizionare și transport, de impactul nefavorabil al cursurilor valutare  și de volumele mici de porumb și rapiță din America de Nord. EBITDA operațional pe segment s-a îmbunătățit cu aproximativ 170 puncte de bază față de aceeași perioadă a anului trecut.

Vânzările nete de semințe au fost de 6.5 miliarde $ în prima jumătate a anului 2022, în creștere de la aproximativ 6.3 miliarde $ în prima jumătate a anului 2021. Creșterea vânzărilor a fost determinată de o creștere de 7% a prețurilor. Acest câștig a fost parțial compensat de o scădere de 1% a volumului și de un impact valutar nefavorabil de 3%.

Creșterea prețului a fost determinată de o execuție puternică la nivel global condusă de America de Nord și EMEA, cu prețuri pentru porumb și soia fiecare în creștere cu 7% la nivel global. Scăderea volumului a fost determinată de reducerea suprafețelor de porumb din America de Nord și de constrângerile legate de aprovizionare cu semințe rapiță din America de Nord și semințe de porumb din America Latină, care nu putut fi  compensate  de câștigurile datorate soiei în EMEA și America de Nord. Impactul valutar nefavorabil a fost generat de variația cursului lirei turcești  și al Euro.

EBITDA operațional pe segment a fost de 1.8 miliarde$ în prima jumătate a anului 2022, în creștere cu 4% față de prima jumătate a anului 2021. Execuția prețurilor și acțiunile continue privind eficientizarea costurilor și a productivității au fost afectate de costurile mai mari de aprovizionare și transport, de impactul nefavorabil al cursurilor valutare, de volumele mici din America de Nord și de impactul nefavorabil de la an la an al reevaluării unei investiții de capital deținute anterior.

Rezumat Segment Protecția Plantelor

Vânzările nete pentru segmentul de protecție al plantelor au fost de aproximativ 2.3 miliarde $ în al doillea trimestru al anului 2022, comparativ cu aproximativ 1.8 miliarde $ în al doilea trimestru din 2021. Rezultatul s-a datorat unei majorări de 14% a volumului de vânzări și a unei creșteri de 14% a prețurilor. Aceste câștiguri au fost afectate parțial de impactul negativ al portofoliului, evaluat la 1% și de un impact negativ asupra cursului valutar evaluat la 2 %.

Creșterile de volum au fost determinate de introducerea continuă a produselor noi precum erbicidul EnlistTM și fungicidul OnmiraTM , împreună cuplate in această perioadă cu cererea timpurie puternică din America Latină.

Majorarea prețurilor a fost determinată de creșterea din America de Nord și America Latină, inclusiv de costurile  mai mari ale companiei cu  materiile prime și cu cele   logistice. Impactul valutar nefavorabil a fost generat mai ales de evoluția Euro. Impactul asupra portofoliului a fost determinat de o cesionare în regiunea Asia Pacific.

EBITDA operațional pe segment a fost de 509 milioane $ în al doilea trimestru al anului 2022, în creștere cu 38% față de anul 2021. Creșterea prețurilor și a volumului, precum și acțiunile continue privind costurile au compensat atât impactul nefavorabil al cursului valutar, cât și costurile de achiziție mai ridicate. Marja EBITDA pe segment s-a îmbunătățit cu 200 de puncte de bază față de perioada anterioară a anului.

Vânzările nete pentru produsele de protecția plantelor au fost de aproximativ 4.4 miliarde $ în prima jumătate de anului 2022 comparativ cu aproximativ 3.5 miliarde$ în prima jumătate a anului 2021. Creșterea vânzărilor a fost determinată de o creștere de 16% a volumului și de o creștere de 12% a prețului. Aceste câștiguri au fost parțial afectate  de un impact negativ  de 3% al cursului valutar  și de un impact negativ asupra portofoliului de 1%.

Creșterile de volum au fost determinate de introducerea continuă a produselor noi precum erbicidele EnlistTM și ArylexTM și fungicidul OnmiraTM , cu vânzări de produse noi de peste 60% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. De asemenea, compania a avut o cererea timpurie puternică în America Latină.

Majorarea prețurilor a fost determinată de creșterea din America de Nord, inclusiv de costurile mai mari ale companiei  pentru materii prime și de costurile logistice crescute. Impactul valutar nefavorabil a fost generat de evoluția lirei turcești și a celei a Euro. Impactul portofoliului a fost determinat de o cesionare în Asia Pacific.

EBITDA operațional pe segment a fost de 1.0 miliarde $ în prima jumătate a anului 2022, în creștere cu 45% față de anul 2021. Creșterea prețurilor și a volumului, precum și acțiunile continue privind costurile au compensat atât impactul nefavorabil al cursului valutar, cât și costurile de achiziție mai ridicate. Marja EBITDA pe segment s-a îmbunătățit cu 320 de puncte de bază față de perioada anterioară, în mare parte determinată de execuția prețurilor și de tehnologia nouă și diferențiată.

Perspective actualizate pentru anul 2022

Perspectivele pentru agricultură rămân solide în ciuda volatilității recente a prețurilor legate de materiilor prime. Compania se așteaptă la o cerere record pentru cereale și semințe oleaginoase în anul 2022, care ar trebui să sprijine prețurile materiilor prime având în vedere că stocurile finale rămân sub presiune. Bilanțurile cultivatorilor și nivelurile de venit rămân sănătoase, în ciuda creșterii costurilor de intrare pentru combustibil și îngrășăminte, ceea ce îi determină pe clienți să prioritizeze tehnologia pentru a-și maximiza rentabilitatea.

Ca urmare, compania și-a actualizat proiecțile furnizate anterior privind anul 2022 – creșterea așteptărilor privind vânzările și câștigurile pentru aceasta perioadă. Corteva se așteaptă la venituri nete cuprinse între 17.2 miliarde $ și 17.5 miliarde $, care, în medie, reprezintă o creștere netă a vânzărilor de aproximativ 8% și o creștere organică a vânzărilor de 11%. Compania estimează că segmentul EBITDA1 operațional va fi între 2.95 miliarde $ și 3.10 miliarde $, care la jumătatea anului reprezintă o creștere estimată a EBITDA1 operațional de 17%. EPS (câștigul pe actiune) operațional a fost ajustat, între 2.45 și 2.60 $ pe acțiune.

Corteva declară ca nu poate să reconcilieze rezultatele financiare viitoare non-GAAP cu cele GAAP din SUA; compania nu poate previziona, fără a face eforturi nerezonabile, apariția anumitor evenimente ulterioare semnificative asupra cărora nu are niciun fel de control.

Conferință online cu investitorii pentru al doilea trimestru

Compania va organiza ‘o conferință ’on-line’’ cu investitorii pentru a prezenta rezultatele celui de-al doilea trimestru si prima jumătate a anului 2022. Prezentarea care va însoti conferinta ‘’on-line’’ poate fi găsită pe ‘’site’’-ul Companiei la pagina ’’Investor ‘’Events and Presentations’’. O înregistrare a acestui eveniment va putea fi gasita pe ’site’’-ul Companiei pe pagina Investor Events and Presentations page.

Despre Corteva Agriscience

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) este o companie globală, eminamente agricolă, tranzacționată pe bursă, care combină inovația de vârf din industrie, implicarea clienților și execuția eperațională pentru a oferi soluții la cele mai mari provocări agricole din lume.

Corteva generează opțiuni avantajoase pe piață prin strategia sa unică de distribuție, împreună cu mixul său echilibrat și divers de semințe, produse de protecția a plantelor și servicii digitale la nivel mondial. Având în portofoliu unele dintre cele mai cunoscute mărci din agricultură și o linie de produse și tehnologii de top în industrie, care pot genera creșteri viitoare, compania se angajează să colaboreze cu părțile interesate din întreg sistemul alimentar, contribuind la promisiunea de a îmbogăți viața celor care produc și a celor care consumă și asigurând progresul generațiilor viitoare. Mai multe informații sunt disponibile pe www.corteva.ro.

Urmăriţi Corteva Agriscience pe FacebookInstagramLinkedInTwitter şi YouTube.

1.Vânzări organice, EPS Operațional, și EBITDA Operațional sunt măsuri non-GAAP. 2.America de Nord cuprinde SUA si Canada. EMEA se definește ca Europa, Orientul Mijlociu și Africa. 3.Compania nu oferă cea mai comparabilă măsură GAAP pe o bază anticipată.