Corteva raportează rezultate financiare solide pentru trimestrul 4 și întreg anul 2021. Execuția bugetară pune bazele pentru anul 2022

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) („Corteva” sau „Compania”) a raportat rezultatele financiare pentru al patrulea trimestru și pentru cele 12 luni încheiate la data de 31 decembrie 2021.

Principalele evoluții pentru anul 2021

 • Vânzările nete pentru 2021 au crescut cu 10% față de anul precedent. Vânzările organice1 au crescut cu 9% în aceeași perioadă. Vânzările au crescut atât pe segmentul de produse de protecție a plantelor, cât și pentru semințe, și toate regiunile au raportat o creștere organică1 comparativ cu anul 2020.
 • Vânzările nete pe segmentul de produse de protecție a plantelor s-au majorat cu 12%, iar vânzările organice1 au avut o rată anuală de creștere de 11%, generată de sporuri de două cifre ale vânzărilor în America Latină. Creșterile în volum au fost determinate de lansările noilor produse, incluzând erbicidele EnlistTM și ArylexTM, cât și a insecticidul IsoclastTM. Majorările prețurilor au reflectat o execuție puternică în toate regiunile.
 • Vânzările nete de semințe și vânzările organice1 au crescut cu 8% comparativ cu anul trecut, cu câștiguri notabile în America Latină și America de Nord2 determinate de extinderea suprafeței cultivate, câștigurile din acțiuni și lansarea Enlist E3TM3. Prețul a crescut cu 4% la nivel global, datorită executiei continue a strategiei asumate.
 • În standardul GAAP, veniturile și câștigul per acțiune (EPS) din operațiuni continue au fost 1.82 miliarde $ și, respectiv, 2.44 $ pe acțiune pentru anul 2021. EBITDA1 operațional a fost de 2.58 miliarde $, o îmbunătățire cu 23% față de anul precedent, datorită execuției solide a politicii de prețuri și a câștigurilor din volum în toate regiunile și pe ambele segmente. Câștigul pe acțiune (EPS1 operațional) a fost de 2.15 $.
 • Corteva a furnizat un flux de numerar din operațiuni de 2.7 miliarde $, reflectând creșterea profitului și îmbunătățirea structurii capitalului de lucru, în principal din plățile în avans pentru anul 2022de la consumatori.
 • Conducerea companiei a oferit estimări4 pentru tot anul 2022 și se așteaptă la vânzări nete în intervalul de 16.7 -17.0 miliarde $. EBITDA1 Operațional este estimat în intervalul de 2.8 miliarde $ până la 3.0 miliarde $, o creștere de 9-16 % față de anul anterior. EPS1 operațional pentru 2022 este estimat între 2.30$ și 2.50$ pe acțiune.

Actualizări

Sistemul Enlist™ de control al buruienilor a consolidat poziția companiei

 • Agenția de Mediu EPA a finalizat procesul de înregistrare a erbicidelor Enlist One® și Enlist Duo®,care au primit autorizare pe 7 ani, sporind încrederea fermierilor în sistemul de control al buruienilor.
 • Se anticipează o cerere ridicată pentru sistemul Enlist™ pe piața SUA pentru sezonul 2022, care să atingă cel puțin 40% din suprafața cultivată cu soia în America.
 • Sistemul Enlist™ a generat vânzări de peste 870 milioane $ în 2021 – performanță aproape dublă față de 2020.

Portofoliul inovativ determină creșterea cotei de piață

 • Vânzările pentru noile produse de protecție a plantelor s-au majorat cu aproximativ 450 milioane $ față de anul 2020, o creștere de peste 40%
 • Portofoliul de produse noi și diferențiate a avut succes la nivel global în 2021, cu 220 de omologări care acoperă 27 de substanțe active în 66 de țări.

Cererea pentru produse noi a clienților a determinat creșterea organică1 și mărire cotei de piață  inclusiv pentru produsele de protecție a plantelor din SUA, hibrizii de porumb Pioneer®, soia, brandul Brevant® la porumb, Safrinha din Brazilia și floarea soarelui din Europa.

Prețurile, productivitatea și atingerea țintelor pe lanțul de aprovizionare au contribuit la creșterea profitului

 • Gestionarea execuției politicii de preturi la nivel global, care a captat efectul noilor tehnologii, a compensat costurile mai mari cu materia primă si logistice
 • La nivel global, echipele au realizat economii de aproximativ 250 milioane $, în urma inițiativelor legate de productivitate și de creșterea marjei de profit.
 • Acțiunile menite să crească reziliența ofertei de produse de protecția plantelor au atenuat impactul întreruperilor in aprovizionare și au permis companiei să satisfacă cererile clienților (cu livrări efectuate la timp și impact minim asupra pieței în timpul sezonului)

Accelerarea creșterii profiturilor investitorilor este premisa îndeplinirii angajamentului de a crea valoare pe termen lung

 • S-au returnat aproximativ 1.3 miliarde $ către acționari în anul 2021, prin dividente și răscumpărări de acțiuni.
 • S-au răscumpărat 950 milioane $ în acțiuni ordinare pe parcursul anului 2021 – inclusiv finalizarea programului de răscumpărare de acțiuni din 2019, de 1 miliard de $
 • Compania se așteaptă să livreze acționarilor între 1.0 și 1.5 miliarde $ pentru anul 2022, inclusiv dividende și răscumpărări de acțiuni5

Rezumat T4 2021

Pentru al patrulea trimestru încheiat la 31 Decembrie 2021, vânzările nete au crescut cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Vânzările organice1 s-au majorat cu 9%. Vânzările au fost determinate de creșteri de două cifre în America Latină.

Volumul s-a majorat cu 1% față de aceeași perioadă a anului anterior, cu creșteri în ambele segmente, determinate de introducerea permanentă a noilor tehnologii și de cererea ridicată din America Latină. Creșterile de volum au fost parțial compensate de decizia strategică a de a elimina treptat anumite produse cu profitabilitate scăzută și de constrângerile în aprovizionare din America de Nord.

Prețul a crescut cu 8% față de anul precedent. Prețurile mai mari din toate regiunile au contribuit la compensarea impactului inflației continue a costurilor materiilor prime și a altor condiții de piață.

Vânzările nete la produsele de protecție a plantelor au fost mai mari cu 6% în T4, în principal datorită execuției prețurilor.

Vânzările nete pentru segmentul de semințe au sporit cu 12% pentru perioada menționată, ca urmare a creșterilor de două cifre din America Latină și a cererii semnificative de porumb din toate regiunile.

Veniturile din operațiunile continue după impozitul pe profit conform standardului GAAP au fost 155 milioane $ în T4 2021. EBITDA operațional1 pentru perioada dată a fost 262 milioane $, în creștere cu 11% față de anul precedent.

Rezumat Segment Protecția Plantelor

Vânzările nete pentru segmentul de protecție al plantelor au fost de aproximativ 2.1 miliarde $ în trimestrul al patrulea al anului 2021, comparativ cu aproximativ 2.0 miliarde $ în al patrulea trimestru din 2020. Rezultatul s-a datorat unei majorări de 6% a prețurilor și unei creșteri de 1% a volumului de vânzări. Aceste câștiguri au fost afectate parțial de impactul negativ al portofoliului, evaluat la 1%.

Majorarea prețurilor a fost determinată de creșterea din America de Nord, inclusiv de prețurile mai mari pentru materii prime și de costurile logistice.

Creșterile de volum au fost determinate de introducerea continuă a produselor noi și diferențiate, în tandem cu cererea puternică a clienților din America Latină.

Aceste câștiguri de volum au fost parțial afectate de decizia de a elimina treptat anumite produse, cu un impact de 75 milioane$.

De asemenea, compania a întâmpinat constrângeri legate de aprovizionare în America de Nord, ceea a generat un impact negativ de aproximativ 70 milioane $ asupra volumului în ultimul trimestru.

Impactul portofoliului a fost determinat de o cesionare în Asia Pacific.

Marja EBITDA operational a fost 305 millioane $ în al patrulea trimestru al anului 2021, în scădere cu 7% față de aceeasi perioadă a anului trecut. Creșterea volumului de produse noi, menținerea execuției prețurilor, productivitatea și impactul favorabil al cursului valutar depășesc costurile de achiziție mai ridicate, inclusiv costurile materiilor prime și costurile variabile compensatorii mai mari.

Vânzările nete pe segmentul de produse pentru protecția plantelor au fost de aproximativ 7,3 miliarde $ pentru anul 2021, comparativ cu aproximativ 6.5 miliarde $ în 2020. Evoluția s-a datorat unei majorări cu 6% a volumului, unei creșteri de 5% a prețurilor și unui impact favorabil de 2%, al cursului valutar, compensată parțial cu un impact nefavorabil de 1% al structurii portofoliului.

Mărirea volumului de vânzări a fost determinată de lansarea continuă de produse noi la nivel global, cu vânzări de peste 1.4 miliarde $ în 2021 – în creștere cu aproape 450 de milioane $ în comparație cu perioada anului precedent datorate erbicidelor EnlistTM și ArylexTM. Aceste câștiguri au fost afectate parțial de un impact negativ de aproximativ 275 milioane $ ca urmare a deciziei Companiei de a elimina treptat produsele cu marjă mică de profit.

Majorarea prețurilor a fost determinată în primul rând de creșterile din America Latină și America de Nord, inclusiv costuri mai mari pentru materii prime logistice. Impactul favorabil al cursului valutar s-a datorat în primul rând monedei euro. Impactul asupra portofoliului a fost determinat de cesionările din Asia Pacific.

EBITDA operațional pe segment a fost de 1,2 miliarde $ în 2021, în creștere cu 20% față de anul 2020. Mixul favorabil de produse oferite clientilor, lansarea continuă de noi produse, precum și acțiunile continue privind costurile și productivitatea au compensat costurile de achiziție mai ridicate, inclusiv costurile materiilor prime. Marja EBITDA pe segment s-a îmbunătățit cu mai mult de 100 de puncte de bază față de perioada anterioară a anului.

Rezumat Segment Semințe

Vânzările nete pentru segmentul semințe au fost de aproximativ 1.4 miliarde $ în al patrulea trimestru al anului 2021, în creștere cu aproximativ 1.2 miliarde $ față de anul 2020. Acest rezultat s-a datorat majorării cu 10% a prețurilor și expansiunii cu 2% a volumului.

Creșterea prețului a fost determinată de execuția puternică în America Latină și în America de Nord. Extinderea volumelor s-a produs pe fondul cererii puternice de porumb în America Latină, în frunte cu Brazilia

EBITDA operațional pe segment a fost de (11) milioane $ în al patrulea trimestru al anului 2021, în creștere cu 77% față de anul anterior. Execuția continuă a prețurilor, volumele mai mari, redevențe mai mici și acțiuni continue în materie de costuri și productivitate, care să compenseze costurile mai ridicate, inclusiv costurile materiilor prime și cheltuielile variabile de compensare plus o pierdere dintr-o investiție neprofitabilă.

Vânzările nete pentru segmentul de semințe au fost de aproximativ 8.4 miliarde $ în 2021, în creștere de la aproximativ 7.8 miliarde $ în aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul s-a datorat unei majorări de 4% a prețurilor și a unei creșteri de 4% a volumului.

Câștigurile generate de preț la nivel local au fost determinate de adoptarea puternică a noilor tehnologii în domeniul semințelor, inclusiv de execuția prețurilor în America Latină și EMEA; prețul porumbului a crescut cu 5% la nivel global. Aceste câștiguri au fost parțial compensate de presiunea pe care concurența a pus-o asupra prețurilor soiei în America de Nord, unde prețul a scăzut cu 2%.

Creșterea volumului a fost determinată de cererea puternică de porumb în Brazilia, însoțită de o expansiune a vânzărilor de soia și porumb în America de Nord.

EBITDA operațional pe segment a fost de 1,5 miliarde $ în anul 2021, mai mult cu 25% față de anul anterior. Execuția prețurilor, creșterea volumului, redevențele mai mici, acțiunile continue privind costurile și productivitatea și reducerea cheltuielilor aferente datoriilor neperformante au depășit costurile mai mari de aprovizionare, transport și depozitare.

Marja EBITDA operațional pe segment s-a îmbunătățit cu mai mult de 240 de puncte de bază față de aceeași perioadă a anului anterior.

Perspective pentru 2022

Compania a oferit estimări4 pentru anul 2022, iar în acest moment se așteaptă la venituri nete din vânzări de 16,7 – 17,0 mld $, care, în medie, reprezintă o creștere netă a vânzărilor de aproximativ 8% și o creștere organică a vânzărilor de 11%. Compania estimează ca EBITDA1 operațional va fi în intervalul de 2.8 – 3.0 miliarde $, iar EPS (câștigul pe actiune) operațional, între 2.30 și 2.50 pe acțiune. Corteva declară ca nu poate să reconcilieze rezultatele financiare viitoare non-GAAP cu cele GAAP din SUA; Compania nu poate previziona, fără a face eforturi nerezonabile, apariția anumitor evenimente ulterioare semnificative asupra cărora nu are niciun fel de control.

Conferință online cu investitorii pentru al patrulea trimestru

Compania va organiza ‘o conferință ’on-line’’ cu investitorii pentru a prezenta rezultatele celui de-al patrulea trimestru si perspectivele pentru activitatea viitoare. Prezentarea care va însoti conferinta ‘’on-line’’ poate fi găsită pe ‘’site’’-ul Companiei la pagina ’’Investor ‘’Events and Presentations’’. O înregistrare a acestui eveniment va putea fi gasita pe ‘’site’’-ul Companiei pe pagina Investor Events and Presentations page.

Despre Corteva Agriscience

Corteva, Inc. (NYSE: CTVA) este o companie globală, eminamente agricolă, tranzacționată pe bursă, care combină inovația de vârf din industrie, implicarea clienților și execuția eperațională pentru a oferi soluții la cele mai mari provocări agricole din lume.

Corteva generează opțiuni avantajoase pe piață prin strategia sa unică de distribuție, împreună cu mixul său echilibrat și divers de semințe, produse de protecția a plantelor și servicii digitale la nivel mondial. Având în portofoliu unele dintre cele mai cunoscute mărci din agricultură și o linie de produse și tehnologii de top în industrie, care pot genera creșteri viitoare, compania se angajează să colaboreze cu părțile interesate din întreg sistemul alimentar, contribuind la promisiunea de a îmbogăți viața celor care produc și a celor care consumă și asigurând progresul generațiilor viitoare. Mai multe informații sunt disponibile pe www.corteva.ro.

Urmăriţi Corteva Agriscience pe FacebookInstagramLinkedInTwitter şi YouTube.

1.Vânzări organice, EPS Operațional, și EBITDA Operațional sunt măsuri non-GAAP. Vezi pag. A-6 pentru detalii 2.America de Nord cuprinde SUA si Canada. EMEA se definește ca Europa, Orientul Apropiat and Africa 3. Corteva nu este capabilă să reconcilieze măsurile sale financiare care nu sunt in conformitate cu GAAP, pe o baza orientativa. cu cele mai comparabile măsuri financiare ale GAAP din SUA, deoarece nu este în măsură să prezică cu certitudine rezonabilă elemente din afara sferei pe care o controlează. A se vedea pagina 6 pentru discuții suplimentare. 4 Enlist E3™ soia este dezvoltat în comun de Corteva Agriscience LLC și MS Technologies™ 5 5. Reprezintă o acoperire a pieței totale din America de Nord, inclusiv marca, concurenți și licențiați. 6. Acțiunile din stocul comun al societății pot fi răscumpărate periodic în tranzacții pe piața liberă sau în tranzacții private. Calendarul, numărul și valoarea efectivă a acțiunilor răscumpărate în cadrul programului autorizat de răscumpărare a acțiunilor al societății vor fi determinate de conducere la discreția sa și vor depinde de o varietate de factori, inclusiv prețul de piață al acțiunilor comune Corteva, piața generală și condițiile economice; cerințe legale aplicabile și alte considerații comerciale.