Conferinţa Naţională a Pomiculturii – la ediția a șasea

dav

Evenimentul care a avut loc pe 21 martie 2019, la Poiana Braşov, a reunit numeroşi producători de fructe din România. Conferinţa a fost organizată de Centrul pentru Management Agricol şi Prodcom, în parteneriat cu Agricover, Belchim, Corteva Agriscience, Intermag şi Summit Agro România.

Cuvântul de deschidere i-a revenit lui Aurel Tănase, director general Prodcom. Problemele dezbătute s-au referit la stadiul submăsurii 4.1a, la programele specializate pentru pomicultori dezvoltate de Agricover, la noile pa­chete tehnologice promovate de companiile Belchim, Corteva și Summit Agro pentru protecţia plantaţiilor şi, nu în ultimul rând, la programele de fertilizare adaptate la cerinţele de nutriţie ale speci­ilor pomicole, noutăţile în domeniu fiind detaliate de reprezentantul Intermag.

Emil Chițu, directorul științific al ICDP Mărăcineni, a prezen­tat situația la zi a proiectelor de investiţii pe submăsura 4.1a. S-au menționat punctele tari și punctele slabe ale programului dedicat înființării plantațiilor pomicole.

Problemele indentificate se referă la:

 • unele condiții din ghid insuficient precizate;
 • slaba pregătire a consultanților;
 • lipsa firmelor specializate pentru executarea de lucrări specifice înființării;
 • lipsa fondurilor pentru cofinanțare datorată neacordării de credite;
 • slaba capitalizare a beneficiarilor;
 • lipsa materialului biologic din categoria „Certificat” (UE);
 • lipsa de interes pentru pepinierele pomicole;
 • lipsa comenzilor pentru material săditor cu 1-2 ani înainte;
 • lipsa tehnologiilor ecologice (la peste 70% din proiectele avizate).

Dintre punctele tari, s-au amintit următoarele: interes foarte mare pentru înfiinţarea şi reconversia de plantaţii pomicole, pepiniere româneşti pentru speciile nuc, alun şi afin, dar și includerea procesării într-o submăsură specială 4.2a „Investiţii în procesare”.

De asemenea, Emil Chițu a adus în atenția participanților problematica complexă a evoluțiilor climatice. Schimbările climatice globale manifestate în ultimii ani afectează în bună măsură culturile agricole anuale, dar şi speciile pomicole, în general, prin:

 • creșterea frecvenței și amplitudinii oscilaţiilor termice din perioada de repaus, care provoacă decălirea pomilor, urmată de degerarea organelor florale;
 • pornirea mai timpurie în vegetație a pomilor (umflarea mugurilor devansată la majoritatea speciilor pomicole, cu aproximativ două săptămâni, în ultimii 50 de ani);
 • creşterea frecvenţei pagubelor provocate de îngheţurile târzii de primăvară;
 • prelungirea perioadelor cu stres hidric atât în sol cât şi în atmosferă, însoţite de blocarea activităţii fotosintetice şi intensificarea respiraţiei;
 • accentuarea pagubelor provocate de creşterea generală a instabilităţii atmosferice care generează fenomene extreme de tipul grindinei, vijeliilor, inundaţiilor etc.;
 • creşterea frecvenţei şi gravităţii arsurilor apărute pe fructe prin efectul combinat al insolaţiei şi al temperaturilor extrem de ridicate, maturarea mai timpurie, scăderea fermităţii şi a acidităţii fructelor, scurtarea duratei de păstrare a fructelor în stare proaspătă.

Posibilitățile de finanţare şi creditare de la Agricover au fost prezentate de Robert Rekkers, Director General Agrifinance Agricover, iar soluțiile tehnologice au fost comunicate fermierilor de Ghiță Pinca, Director General Agribusiness Agricover și Flavius Nichifor, Director Tehnic. “Finanţarea este un aspect important pentru fermier, iar noi vă punem la dis­poziţie soluţii de finanţare adaptate speci­ficului afacerii dumneavoastră, menite să susţină dezvoltarea fermei”, a spus Robert Rekkers. Soluţiile de finanţare oferite de Agricover se referă la: finanţarea nevoilor de capital de lucru, linii de credit şi credite în lei pe termen scurt, credite de investiţii pentru modernizarea şi dez­voltarea fermei pomicole, finanţarea achiziţiei de utilaje şi echipamente, finan­ţarea construcţiilor de magazii şi spaţii de depozitare, precum şi a achiziţiei de sis­teme de irigaţii.

Programele specializate ale companiei Belchim pentru protecția pomilor fructiferi, au fost prezentate de Lambros Logothetis, European Crop Manager Orchards și Dorin Pop, Marketing Coordinator Central East Europe. În acest context, au fost descrise următoarele produse din portofoliul companiei: erbicidul Chikara Duo, insecticidal Teppeki, acaricidul Milbeknock și fungicidul Pomax.

La rândul său, Maria Cîrjă, Marketing Manager România și Republica Moldova Corteva Agriscience, a supus atenției fermierilor prezenți performanțele produselor de protecția plantelor aflate în oferta specifică pentru sectorul pomicol a companiei. Soluțiile menţionate sunt fungicidele Dithane M-45, Fontelis, Systhane Forte și insecticidele Laser 240 SC, Reldan 22 EC și Runner 2F.

Oferta companiei Summit Agro pentru culturile pomicole a fost prezentată de Silviu Caimac, Director Marketing și Mărgărint Niță-Dragomir, Director Tehnic. Au fost prezentate in extenso produsele Krima (insecticid), Nissorun 10WP (acaricid), Cyflamid (fungicid) și Triumf (fungicid).

Ultima prezentare a aparținut reprezentantului companiei Intermag, Grzegorz Cieslinski, Business and Product Development Consultant. Acesta a realizat o prezentare exhaustivă a produselor de fertilizare a pomilor și arbuștilor fructiferi: Calciuvit, Opty Cal, Tytanit, a gamei Plonvit, dar și a produsului Proaqua, un adjuvant cu rol de corectare a durității și pH-ului apei.