Concluzii privind unele Planuri Strategice ale PAC

Săptămâna trecută, trialogurile PAC au luat sfârșit, cu un acord la nivel european. Urmează implementarea Regulamentelor la nivel național prin definirea planurilor naționale strategice, până la sfârșitul anului 2021. Noua PAC va intra în vigoare începând de la 1 ianuarie 2023.

Redăm în continuare principalele concluzii ale dezbaterilor din cadrul trialogurilor PAC:

Prealocarea FEADR pentru zona de mediu și climă

Stabilită la 35% (față de 33% propunerea anterioară, de 37% a Parlamentului European), cu considerarea a 50% din contribuția zonelor cu handicap natural (ANC) și 100% pentru bunăstarea animalelor (în corelare cu zona de eco-scheme). Propunerea includerii unei derogări pentru acele state membre care dețin o programare limitată pentru zona de mediu în cadrul pilonului 2, precum și analizarea corelată a tuturor prealocărilor care vizează FEADR.

Prealocarea pentru eco-scheme

A fost stabilită la 25% pentru întreaga perioadă de programare cu menținerea sistemului de ”rebate” (de compensare ȋntre piloni), cu stabilirea ”pragului” la 20% pentru perioada 2023-2024 și menținerea flexibilităților de compensare doar pentru acest interval.

Anexa III

La GAEC 4 sunt incluse derogări pentru cazurile în care respectarea acestui standard ar necesita utilaje care ar afecta structura solului; la GAEC 8 se menține solicitarea Consiliului de păstrare a diversificării culturilor, ca practică echivalentă rotației culturilor și exceptarea fermelor sub 10 ha; la GAEC 9 s-a acceptat creșterea ambiției de mediu de la 6% la 7%, și rata minimă de teren arabil destinată elementelor neproductive care să nu fie stabilită la nivel de stat membru, ci la nivel de fermă.

Plafonare

Parlamentul European a renunțat la plafoanele de 500.000 € pentru plățile directe și de 1 Milion € pentru investițiile în dezvoltare rurală, precum și la propunerea ca la calcularea plafonului la nivel de fermier să se utilizeze 100% din cheltuielile cu salariile.

 Plata redistributivă

A fost stabilită la minim 10% din plățile FEGA, cu exceptarea statelor membre care pot dovedi în cadrul Planurilor lor strategice că necesitatea realocării de fonduri ȋntre fermieri  este adresată prin intermediul altor instrumente precum plafonarea/degresivitatea, micii fermieri, etc. S-a rezolvat și solicitarea RO privind dimensiunea fermei pentru care se aplică plata redistributivă (exceptarea de la dimensiunea medie a fermei din statele membre). 

 Condiționalitatea socială

Urmează să fie aplicată începând din 2025, în baza propunerii Comisiei pentru art. 6 și intervențiile sectoriale. S-au propus texte de articole privind includerea condiționalității sociale în cadrul RPSPAC și în cadrul regulamentului orizontal. S-a explicitat că acest tip de condiționalitate se aplică tuturor intervențiilor realizate prin intermediul plăților directe, inclusiv intervențiilor sectoriale și măsurilor de mediu/destinate animalelor din cadrul dezvoltării rurale (art. 65, 66, 67).

Sprijinul cuplat

Alocare a 13+2%, dar fără includerea cartofului de consum (doar cel pentru amidon); retragerea propunerii PE (338e) referitor la faptul că sprijinul cuplat pentru zootehnie trebuie să respecte prevederile Directivei Cadru Apă, ca urmare a includerii textului propus de Comisie la articolul 97 paragraful 2a.

Sursa: www.cfro.ro