Combinatul de Îngrășăminte Chimice (CICh) Năvodari investește în cercetare și inovare

NUTRI TOP 80 – biostimulator și fertilizant solid performant pentru optimizarea nutriției și disponibilității fosforului pe toată perioada de vegetație a culturilor agricole și horticole

Din îngrășămintele convenționale aplicate pe terenurile cultivate, numai un raport redus de 5 – 25% din conținutul acestora de fosfor solubil este disponibil pentru a fi preluat de către plante în anul aplicării pe întreaga perioadă de vegetație, atât pe terenurile cu reacție acidă, cât și pe terenurile alcaline în solurile acide, fosforul (P) formează complexe insolubile cu hidroxizii de fier (Fe) și de aluminiu (Al) (fosfați de Fe și Al), iar în solurile bazice, bogate în calcar, acesta reacționează cu calciul (Ca) transformându-se (prin retrogradare) în fosfat dicalcic sau fosfat tricalcic, devenind astfel indisponibil pentru culturi.

Inclusiv la utilizarea pe terenurile cu reacție neutră, disponibilitatea fosforului din îngrășămintele convenționale aplicate anual este frecvent sub necesarul calculat al culturilor.

NUTRI TOP 80 creat de CICh ROMANIA prin activități de cercetare inovare conține peste 80% substanță activă și utilizează:

  • fosfor cu solubilitate foarte ridicată în apă,
  • un polimer cu structură moleculară specifică ce acționează ca un “scut” împotriva blocajelor fosforului solubil în sol, maximizând disponibilitatea acestuia pe toată perioada de vegetație pentru a fi utilizat în toate perioadele critice și maxime de consum ale plantelor cultivate,
  • cantități semnificative de calciu și de sulf,
  • extracte humice.

Extractele humice din NUTRI-TOP 80 sunt unele dintre cele mai bune produse biostimulatoare:

– mențin valorile pH în zona neutră prin tamponarea reacției solului din zona granulelor;

– îmbunătățesc proprietățile fizice și mecanice ale solului în zona granulelor, minimizând efectele negative ale tasării terenurilor asupra sistemului radicular;

– disponibilizează nutrientii esențiali blocați în sol;

– chelatează microelementele – se atașează la ionii minerali din soluția solului ca o “gheară”, ținându-i suficient de puternic încât să nu se blocheze în sol, dar destul de slab astfel încât să fie disponibili atunci când plantele au nevoie de aceștia;

– stimulează formarea, creșterea și dezvoltarea sistemului radicular – prin dezvoltarea rapidă a masei radiculare și creșterea susținută a rădăcinilor în special in lungime, sunt optimizate consumurile de elemente nutritive din îngrășămintele aplicate pe durata perioadei de vegetație și prevenite pierderile de nutrienti in adâncime prin levigare;

– susțin creșterea și dezvoltarea diferitelor grupe de microorganisme benefice. În momentul când activitatea microbiană este intensă, masa acestora poate reprezenta până la jumătate din fracțiunea organică a solului, fapt ce conduce la o mai rapidă și mai bună descompunere a resturilor vegetale.

Conf. dr. ing. Cătălin Viorel POPESCU

Director tehnic Cich