Clubul Fermierilor Români lansează studiul privind necesitatea unui program național de desecare

desecare

Clubul Fermierilor Români lansează un proiect de elaborare a unui studiu privind necesitatea, oportunitatea și beneficiile unui program integrat de reabilitare a amenajărilor de desecare la nivel național.

În cadrul programului de dialog cu autoritățile române responsabile pentru agricultură, Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă a organizat pe 1 august la București o întâlnire de lucru pentru identificarea și analizarea riscurilor care afectează activitatea fermierilor din regiunea Banat, cauzate în principal de starea actuală a infrastructurii și amenajărilor de desecare.

La întâlnire au participat fermieri performanți din regiunea de Vest, membri ai Clubului Fermierilor Români, reprezentanți ai autorităților române responsabile pentru agricultură: dl. Alexandru STĂNESCU, Președintele Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera Deputaților din Parlamentul României, dl. Adrian CHESNOIU, director general A.F.I.R., dl. Florin BARBU, director general A.N.I.F., reprezentanți ai USAMV Timișoara și specialiști din cadrul A.N.I.F.

de lucru a confirmat că problema desecării este una de interes strategic deoarece actualele schimbări climatice au efecte directe, tot mai intense asupra producției agricole, securității alimentare, securității infrastructurilor comunităților rurale și urbane.

Principala decizie a grupului de lucru este lansarea unui studiu privind necesitatea și oportunitatea unui program național de refacere a amenajărilor de desecare și combatere a eroziunii solului, elaborarea studiului urmând a se desfășura în mai multe etape, circumscrise regiunilor afectate de problemele excesului de umiditate.

Fermierii din Banat prezenți la întâlnire au confirmat susținerea și contribuția lor inclusiv financiară la elaborarea studiului menționat, prin angajarea unei echipe care va angrena specialiști din mai multe domenii relevante pentru problema desecării și protejării solului. Proiectul va fi implementat de Clubul Fermierilor Români în cadrul unui parteneriat multi-sectorial, cu sprijinul Comisiei pentru Agricultură din Camera Deputaților, al instituțiilor academice și de cercetare, precum și al specialiștilor A.N.I.F.

Discuția fermierilor membri ai Clubului cu reprezentanții autorităților române prezenți la reuniune a validat necesitatea unui parteneriat întărit între actorii privați și cei guvernamentali activi în agricultură, în special în această etapă extrem de importantă a definirii Planului Național Strategic, pentru identificarea și punerea la dispoziția autorităților române a argumentelor solide în vederea obținerii finanțării europene a unui astfel de program național.

Alexandru Stănescu, Președintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților a apreciat inițiativa Clubului Fermierilor Români și a Grupului de lucru format din fermierii din Banat pentru sprijinirea autorităților române prin elaborarea unor studii și analize care să susțină recomandările de schimbări legislative, dar și în procesul de elaborare a viitorului Plan Național Strategic. Rezolvarea problemei infrastructurii de desecare este strategică și necesită conlucrarea Guvern – Parlament – fermieri.

Florin Barbu, directorul general A.N.I.F. a menționat: „Vom face tot posibilul ca infrastructura de desecare să beneficieze de investiții similare celei de irigații. Sperăm ca prin viitorul PNDR să putem atrage fonduri europene și pentru această parte a îmbunătățirilor funciare. Vor fi analizate și expuse la Bruxelles toate variantele care sunt fezabile pentru a putea reabilita infrastructura de desecare.”

Adrian Chesnoiu, Directorul general A.F.I.R. a precizat că „fermierii români performanți au nevoie de măsuri pentru asigurarea predictibilității afacerilor pe care le desfășoară, într-o competiție globală a pieței produselor agricole, afectată de schimbările climatice, iar la nivel european de măsurile reformei PAC privind mediul și agricultura durabilă. Reforma PAC aduce o nouă paradigmă de lucru în elaborarea măsurilor și programelor prioritare pentru dezvoltarea agriculturii, fermierii trebuie să se implice direct în elaborarea viitorului Plan Național Strategic, care va structura și prioritiza finanțările europene pentru dezvoltarea agriculturii.”

„Clubul Fermierilor Români rămâne dedicat misiunii sale de sprijinire a autorităților, prin punerea la dispoziție a unor studii și analize elaborate de echipe de experți angajați, pornind de la cunoașterea nevoilor concrete ale fermierilor. Studiul privind necesitatea refacerii infrastructurii și amenajărilor de desecare va contribui la efortul autorităților române pentru atragerea finanțărilor europene”, a declarat Florian Ciolacu, director executiv al Clubului Fermierilor Români. „Situația actuala a 3 sistemelor de desecare în regiunea de Vest a României generează permanent riscuri majore de compromitere a culturilor, așa cum reiese din analiza pierderilor înregistrate de fermieri. Întâlnirea de azi, în această formulă, este importantă pentru evidențierea posibilelor scenarii de lucru pentru rezolvarea acestor probleme”, a concluzionat Florian Ciolacu.

„În urma discuțiilor de astăzi și a propunerilor privind abordarea proiectului, este clar ce avem de făcut și dorim să ne apucăm de treabă. S-au conturat etapele de acțiune și ne bucurăm că avem sprijinul autorităților responsabile pentru agricultură pentru lansarea studiului și implementarea proiectului pilot în Banat”, a spus Nicolaie Apopi, vicepreședinte al Clubului Fermierilor Români, administratorul fermelor AGRO BADEN BANAT și POPAGRA din Arad.

Studiul ar urma să fie realizat de o echipă de experți angajați de Club, care să beneficieze de sprijinul specializat A.N.I.F., A.F.I.R., Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților, al Secției pentru Agricultură din cadrul Reprezentanței României la Bruxelles.

 

Clubul Fermierilor Români

Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă este o asociație non-profit și neguvernamentală a fermierilor din România.

Membrii asociației sunt fermieri performanți care au modele de afaceri bazate pe inovație, tehnologie și bunele practici în agricultură, pentru creșterea competitivității și a valorii adăugate create în acest domeniu.

Obiectivul principal al Clubului este să asigure implicarea activă a membrilor săi în procesul de consultare și elaborare a reglementărilor europene și naționale în domeniul agricol, cu scopul de a crește performanța fermierilor din România. www.cfro.ro.