Cerem măsuri hotărâte pentru a nu deveni victime colaterale ale războiului din Ucraina!

Scrisoare deschisă a Alianței pentru Agricultură și Cooperare către Presedinția și Guvernul României

Domnului KLAUS IOHANNIS, PREȘEDINTELE ROMÂNIEI

Domnului NICOLAE CIUCĂ, PRIM-MINISTRU

Domnului Adrian CÂCIU, MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE

Domnului Adrian CHESNOIU, MINISTRUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Alianța pentru Agricultură și Cooperare își exprimă îngrijorarea extremă în fața valului de perturbări ale pieței combustibililor și măririi necontrolate a tarifelor de transport și operațiuni portuare, cărora fermierii români nu mai reușesc să le facă față.

Din cauza proximității față de zona de conflict, țara noastră este grav afectată de creșterea abruptă a cererii de motorină, deoarece aceasta este achiziționată cu predilecție de pe teritoriul României,   pentru a fi oferită sub formă de ajutor poporului ucrainean, din fonduri de asistență financiară externă. De asemenea, în afara cantităților mari de motorină contractate direct la rafinărie, sunt angajate servicii de livrare a cisternelor din Constanța până în interiorul Ucrainei, în apropierea graniței românești, la tarife de 29 lei/km, comparativ cu tarifele practicate în  mod curent în România, de circa 4 – 5 lei/km, la care se adaugă costuri de asigurare foarte ridicate aferente acestor transporturi, având ca efect distorsionarea pieței asigurărilor.

Deoarece în România începe campania de recoltat, lucrarea agricolă cu cel mai mare consum specific de combustibil (care implică combine, remorci tehnologice, transport, etc.), ne apropiem cu pași repezi de o ruptură pe lanțul de aprovizionare cu motorină și de costuri fără precedent, care riscă să compromită sezonul de recoltat pentru producția autohtonă de cereale și de rapiță.

Menționăm aici, încă o dată, solidaritatea noastră deplină cu poporul ucrainean greu încercat, dar totodată tragem un semnal de alarmă în condițiile în care Ucraina este sprijinită cu ajutoare financiare externe, dar prin furnizori români de produse și servicii!  România este țara exclusiv afectată de astfel de distorsiuni de piață, prin presiunea pe cererea locală, de aceea somăm autoritățile de la București și de la Bruxelles să ia URGENT măsuri de protejare și de ajutorare a fermierilor și întreprinderilor agroalimentare din țara noastră! Alianța pentru Agricultură și Cooperare  a cerut în  mod repetat, după declanșarea crizei din Ucraina, măsuri care să atenueze repercusiunile grave la nivelul producătorilor agricoli ale escaladării fără precedent a cheltuielilor cu energia, combustibilii și îngrășămintele. La toate acestea se adaugă acum tensionarea extremă a pieței în condițiile descrise mai sus.

Considerăm că se impune de urgență asigurarea, prin măsuri administrative, a necesarului intern și a aprovizionării ritmice a pieței autohtone cu combustibil, pentru a se evita rupturile de stoc, precum și controlul creșterii prețurilor la combustibili sau chiar plafonarea acestora în circumstanțele excepționale pe care le traversăm.

De asemenea, solicităm măsuri de stopare a erodării prețurilor interne la producător ale produsele agricole, în condițiile blocajelor logistice curente, ale posibilitatilor limitate de a transporta marfa dinspre punctele de producție catre noduri logistice, puncte de consum sau porturi, și a prezenței volumelor suplimentare de marfa din Ucraina aflate în tranzit. Efectul asociat este deprecierea calității recoltei autohtone, iar cei mai afectati vor fi fermierii mici si cei care nu dispun de capacitati logistice si de stocaj.  O soluție imperativă care să compenseze aceste neajunsuri este subvenționarea depozitării  interne pentru producătorii agricoli și pentru alți actori de pe lanțul valoric al cerealelor.

Pentru acoperirea acestor nevoi si asigurarea durabilității sistemelor alimentare afectate de criză, REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2022/467 AL COMISIEI din 23 martie 2022 constituie cadrul adecvat de acordare a unor ajutoare excepționale de adaptare a producătorilor din sectoarele agricole.

ÎN ACEST CONTEXT, AȘTEPTĂM ASUMAREA CONCRETĂ DE CĂTRE CONDUCEREA STATULUI SI GUVERNULUI A UNOR MĂSURI CARE SĂ FRÂNEZE ERODAREA COMPETITIVITĂȚII SECTORULUI AGRO-ALIMENTAR DIN ROMÂNIA, PERMIȚÂNDU-I SĂ FURNIZEZE HRANĂ ÎNTR-O PERIOADĂ CRITICĂ PENTRU SECURITATEA ALIMENTARĂ GLOBALĂ.

Cele 4 organizații profesionale din agricultură, industrie alimentară și servicii conexe, reunite informal în Alianța pentru Agricultură și Cooperare, însumează aproximativ 3500 de fermieri care lucrează o suprafață totală de 2,5 mil ha, la care se adaugă 1,5 mil ha echivalentul UVM aferent zootehniei, pe întreg teritoriul României. Alianța cuprinde totodată și membri care activează în industria alimentară și cumulează a cifră de afaceri de 24,2%, respectiv un număr de angajați de 15,95% din totalul sectorului agroalimentar românesc.