Ascenza susține consultarea publică privind Directiva de utilizare durabilă

Uniunea Europeană a lansat o consultare publică, ca parte a evaluării impactului actualei Directive privind utilizarea durabilă. Comisia consideră că revizuirea directivei este un instrument esențial pentru atingerea obiectivelor descrise în Pactul Verde european pentru reducerea utilizării și a riscului pesticidelor.

Această consultare publică va rămâne deschisă pentru răspunsuri până la 12 aprilie 2021 și este menită să adune opiniile cetățenilor cu privire la legislația UE privind utilizarea produselor fitosanitare. Aceasta urmărește să colecteze informații cu privire la modul în care cetățenii percep punctele forte și punctele slabe ale legislației existente, precum și nivelul de protecție a sănătății umane, a sănătății animalelor și a mediului care rezultă din utilizarea produselor de protecție a plantelor. După întrebări privind experiența cu produsele de protecție a plantelor și percepția riscurilor, sondajul se încheie cu solicitarea unei opinii cu privire la viitoarele politici ale UE pentru a atinge obiectivele strategiei „De la fermă la consumator”.

Strategia ” De la fermă la consumator” urmărește să accelereze o schimbare de mentalitate în ce privește producția și consumul sustenabil de alimente în UE. Abordarea schimbărilor climatice este o problemă vitală asupra căreia trebuie să ne concentrăm cu toții atenția.

Compania ASCENZA are un rol important în apărarea multor substanțe active autorizate în Uniunea Europeană. Astfel, se implică direct în susținerea fermierilor europeni, dezvoltând studii care să susțină reînnoirea ingredientelor active, permițându-le producătorilor agricoli să aibă soluții sigure și eficiente pentru a-și controla inamicii culturilor.

Pentru a îndeplini obiectivele Pactului Verde, trebuie să punem la dispoziție soluții durabile pe piață într-un ritm din ce în ce mai susținut. Acest lucru se va întâmpla în mod eficient doar prin implementarea unui cadru de reglementare favorabil și dacă vor fi adoptate măsuri pentru a ne asigura că produsele, tehnologiile și tehnicile cele mai durabile pot fi dezvoltate și puse în aplicare. Acest lucru va permite obținerea unor rezultate semnificative cât mai curând posibil.

Politicile UE trebuie să fie ambițioase, coerente și usor de implementat. Acestea vizează atenuarea schimbărilor climatice și creșterea biodiversității, dar trebuie, de asemenea, să asigure – la nivel european – viabilitatea și reziliența lanțurilor de aprovizionare agricolă dar și disponibilitatea și accesibilitatea alimentatiei durabile pentru toți – precum și asigurarea unor modalitati viabile de sprijin pentru fermierii europeni. Acestea nu sunt neapărat obiective care se exclud reciproc și pot fi atinse printr-o strategie politică echilibrată și bazată pe date concrete, care analizează și înțelege principalele beneficii care decurg din atingerea acestor obiective.

Ascenza are convingerea că inovarea este o parte fundamentală a oricărei soluții. Compania va continua să caute modalități inovatoare de protecție a culturilor: cu investiții în produse de protecție a plantelor (produse chimice și biologice), care îndeplinesc standarde înalte de siguranță pentru om și mediu.

Legislația existentă nu prevede norme clare pentru unele tehnologii de dezvoltare mai noi, lăsând multe semne de întrebare la nivelul companiilor cu privire la posibilitatea de omologare în Europa. De exemplu, biopesticidele bazate pe anticorpi, peptide, produse de fermentare sau RNAi, nu au un cadru clar de reglementare în condițiile actuale.

Comisia facilitează și încurajează dialogul dintre evaluatorii de risc și partenerii din industrie pentru a informa și a stabili sisteme adaptate de evaluare a riscurilor care să includă noile tehnologii în evaluarea riscurilor substanțelor active la nivelul UE. De aceea, participarea specialiștilor din agricultură este importantă. Acest sondaj trebuie completat mai ales cu opinia profesioniștilor care consideră că doar cu ajutorul inovației și al tehnologiei este posibil să facem față provocării de a produce alimente de calitate într-un mod durabil din punct de vedere ecologic, social și economic. Sondajul poate fi accesat la următorul link, unde puteți selecta limba română:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12413-Sustainable-use-of-pesticides-revision-of-the-EU-rules/public-consultation

OPINIA DUMNEAVOASTRĂ ESTE IMPORTANTĂ ȘI POATE SCHIMBA VIITORUL AGRICULTURII ÎN ROMÂNIA ȘI ÎN TOATA EUROPA.