Alternativă de reducere a vulnerabilității economice la tineretul taurin, în condiții de schimbări climatice

Ing. Lidia Iurchevici

Ec. Emilia Costin

În fermele de creștere a animalelor, schimbările climatice pot afecta producția și calitatea pășunilor, precum și cele ale producțiilor animaliere, ca și nivelul de rentabilitate al fermelor. De aceea, se caută soluții, atât pentru ferme de mari dimensiuni, cât și pentru cele de dimensiuni reduse, pentru reducerea vulnerabilității economice a veniturilor fermierilor, așa cum este prezentul model tehnico-economic pentru o fermă de semisubzistență de 20 capete de tineret taurin la îngrășat, prin reorientări în structura culturilor furajere și utilizarea de rații optimizate, cu furaje adaptate la efectele schimbărilor climatice, cum este meiul, ca masă verde vara și siloz iarna.

Totalul suprafeței necesare pentru baza furajeră este de 11,63 ha. Șrotul de floarea-soarelui se va achiziționa. În cazul în care furajele concentrate se achiziționează în totalitate (inclusiv porumbul boabe și orzul boabe), suprafața necesară se reduce la 3,11 ha.

Rezultatele economice ale fermei de semisubzistență cu 20 capete cu producție medie de 1000 g/cap/zi indică obținerea unui venit impozabil minim anual de 5.706 lei/fermă, un venit net cu subvenții de 11.203 lei/fermă și o rată minimă a profitului net de 11,5% pe an.

Meiul, prin rezistența la lipsa apei și prin producțiile obținute, poate fi o alternativă la cultura porumbului și trebuie integrat în asolamente din zone favorabile, luându-se în considerare calitățile sale nutriționale, precum și avantajele economice. De menționat că această alternativă nu concurează cu cultura porumbului, necesită un consum scăzut de îngrășăminte comparativ cu porumbul și poate fi valorificat în hrana bovinelor ca masă verde, fân și siloz.