Agricultura regenerativă și sechestrarea carbonului din sol, soluții pentru combaterea schimbărilor climatice actuale

Fenomenele meteo extreme ridică tot mai multe probleme, iar specialiștii avertizează că acestea nu se vor diminua în viitor, ci dimpotrivă, se vor accentua. O soluție la aceste probleme este agricultura regenerativă, care cuprinde un set de măsuri de sustenabilitate prin care solul este protejat și ajutat să se regenereze constant, cu accent pe creșterea biodiversității, pe eficientizarea circulației apei și pe captarea gazelor cu efect de seră.

„O treime din terenul global este teren agricol şi o treime din acesta este deja degradat. În acest context, este esențial ca fermierii să adopte practicile agriculturii conservative pentru a susține fertilitatea solului pe termen lung și a lupta împotriva schimbărilor climatice. Prin practici precum utilizarea culturilor de acoperire, sechestrarea carbonului în sol, rotația durabilă a culturilor, dar şi reducerea utilizării utilajelor şi perturbarea solului, fermierii au capacitatea de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră din atmosferă”, explică Simon Haldrup, CEO-ul Agreena, compania daneză care susține  fermierii în tranziția către o agricultură durabilă.

«Carbon Farming» – agricultura prin care se sechestrează carbonul

ONU estimează că până la 8,6 gigatone de dioxid de carbon (mai mult de 20% din emisiile actuale de gaze cu efect de seră ale umanității) pot fi sechestrate anual.

Agricultura bazată pe practicile regenerative echilibrează randamentul agricol, atât în ceea ce privește fluxul de venituri, cât și îmbunătățirile pe termen lung din perspectiva rezilienței unei afaceri din domeniu. Fermierii care adoptă practici de agricultură regenerativă pot reduce emisiile de gaze cu efect de seră (GES) și pot elimina carbonul din atmosferă. Piețele de carbon le oferă fermierilor un nou flux de venituri în fiecare an prin adoptarea de practici regenerative, iar creditele de eliminare a carbonului sunt cele mai solicitate, oferind o primă de preț cu mult peste alte tipuri de credite de carbon.

Programul AgreenaCarbon a fost fondat alături fermieri și se află într-un proces continuu de îmbunătățire. Deoarece fermierii sunt antreprenori, compania le oferă flexibilitate în luarea deciziilor pentru a face tranziția în ritmul propriu. Astfel, aceștia pot decide în ce câmpuri să intre și ce fel de practici să adopte. În cele din urmă, fermierii au controlul asupra certificatelor, putând să le păstreze în scop propriu – le pot vinde, sau pot utiliza rețeaua Agreena să le vândă pentru ei.

Primii pași spre o agricultură durabilă

Comisia Europeană a făcut primii pași spre certificarea eliminărilor de carbon, adoptând o propunere de instituire a primului cadru voluntar la nivelul întregii Uniuni pentru certificarea fiabilă a eliminărilor de înaltă calitate ale dioxidului de carbon.

Propunerea va promova tehnologiile inovatoare de eliminare a dioxidului de carbon și soluțiile sustenabile oferite de agricultura carbonului și va contribui la îndeplinirea obiectivelor UE legate de climă, de mediu și de reducerea poluării la zero. Regulamentul propus va îmbunătăți semnificativ capacitatea UE de a cuantifica, monitoriza și verifica eliminările de dioxid de carbon.

Emisiile de carbon sunt factori critici în schimbările climatice. Pentru a limita încălzirea globală la 1,5 grade Celsius, emisiile globale de gaze cu efect de seră trebuie reduse până în 2030 cu 45% față de nivelul din 2010 și trebuie să ajungă la zero până în 2050. În următoarea perioadă, Comisia va acorda prioritate activităților care vor oferi beneficii semnificative pentru biodiversitate, dezvoltând metode de certificare specifice pentru activitățile de eliminare a dioxidului de carbon care contribuie la îndeplinirea obiectivelor climatice şi a celorlalte obiective legate de mediu”, explică Erica Johnson, Ofițer de Sustenabilitate în cadrul Agreena.

În agricultură și silvicultură, practicile aferente agriculturii carbonului pot spori în mod sustenabil stocarea carbonului în soluri şi păduri, creând, totodată, un nou model de afaceri pentru fermieri şi silvicultori, potrivit Comisiei Europene. De asemenea, produsele şi materialele durabile, precum produsele pentru construcţii pe bază de lemn, pot ţine carbonul fixat timp de decenii sau chiar mai mult.

Agreena oferă o tehnologie inovatoare care extinde cunoștințele prin programul de certificare a carbonului din sol – AgreenaCarbon, permițând fermierilor să participe activ și accelerat pe piața carbonului și să contribuie în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Înscrierile în platforma AgreenaCarbon sunt deschis pentru anul de recolta 2023, compania extinzându-și paleta de programare pentru a include mai multe tehnici de cultivare. Fermierii din Romania se pot conecta gratuit la platforma pentru a estima nivelul de referință al emisiilor de gaze cu efect de seră și pentru a calcula valoarea certificatele de carbon.