A fost deschisă seria de evenimente de promovare a măsurilor de finanțare din cadrul POPAM

daea popam

Petre Daea: „Instituțiile statului sunt datoare să meargă în întâmpinarea nevoilor fermierilor!”

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Petre Daea, a deschis oficial în data de 20 februarie 2019 primul eveniment de promovare a celor mai noi măsuri de finanțare din cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime (POPAM). Evenimentul a avut loc la sala de conferințe a Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură și face parte dintr-o serie de șase acțiuni de informare care se desfășoară la nivel local în perioada 20.02-14.03.2019. La întâlnire au participat reprezentanți ai organizațiilor de pescari, ai patronatelor, ai Federațiilor Zonelor Pescărești și ai acvacultorilor. Alături de ministrul Petre Daea s-au aflat secretarul de stat Daniel Botănoiu, experți din cadrul Direcției Generale de Pescuit AMPOPAM precum și reprezentanți ai Agenției Naționale de Pescuit și Acvacultură.

Subiectele abordate în cadrul dezbaterii au vizat: prezentarea principalelor măsuri lansate  (măsura II.2 – Investiții productive în acvaculturămăsura I.6 – Diversificarea veniturilor și noi forme de venitmăsura I.23Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitații și adăposturi – Investițiile menite să îmbunătățească infrastructura porturilor de pescuit și a halelor de licitații sau a locurilor de debarcare, investițiile pentru construirea sau modernizarea adăposturilor necesare îmbunătățirii siguranței pescarilor, inclusiv investițiile în instalațiile de colectare a deșeurilor marine) și detalierea principalelor impedimente în accesarea fondurilor precum și discutarea demersurilor care se impun în vederea îmbunătățirii gradului de absorbție a fondurilor în acest domeniu.

În intervenția sa, ministrul Petre Daea a subliniat importanța existenței, pentru prima dată, a două instrumente care vin în sprijinul sectorului de pescuit și acvacultură: actul normativ pentru motorină și cel pentru investiții în piscicultură și i-a îndemnat pe piscicultori la utilizarea acestora.

Totodată, ministrul a făcut apel la unitate și colaborare în sectorul de pescuit și acvacultură întrucât „Obiectivul prioritar este să luați toți banii, la care avem dreptul și pe care trebuie să îi folosim.” Ministrul a afirmat de asemenea că ”Aici, astăzi, în dialogul pe care îl veți purta trebuie să vedem ce facem în continuare în domeniu, cu ce bani, în așa fel încât, până la croirea noii politici în domeniu, să putem să valorificăm resursele pe care le avem, sursele de finanțare pe care le punem la dispoziție, dar mai cu seamă modul de lucru între autoritate și cei care își desfășoară activitatea în domeniu.”

Ministrul Petre Daea a asigurat reprezentanții sectorului de întregul său sprijin în revitalizarea domeniului și a subliniat importanța colaborării și comunicării, în special în acest moment de ”plămădire a Politicii Agricole Comune post 2020”. În încheiere, ministrul Daea a declarat: ”Obiectivul pe care îl urmărim este să venim în sprijinul fermierilor, cu soluții reale și să demonstrăm că pescarii și fermierii piscicoli găsesc rezonanță în rândul autorităților  pentru înțelegerea fenomenelor și mai mult în rezolvarea problemelor. Pornind de la aceste considerente, vă asigur că pornim împreună pe acest drum, îl urmăm împreună, căutăm soluții împreună, rezolvăm greutățile împreună, într-un cuvânt suntem toți în aceeași barcă.

În cadrul intervenției sale, secretarul de stat Daniel Botănoiu, care deține responsabilitatea directă a sectorului, a accentuat atât importanța identificării unor instrumente pentru implicarea, menținerea și susținerea tinerilor în acest domeniu precum și necesitatea comunicării și a implicării specialiștilor din sectorul de pescuit și acavacultură  în procesul de conturare a politicilor din domeniu.

La rândul său, Ciceronis Cumpănășoiu, Directorul General al DGP AM POPAM și-a exprimat întreaga disponibilitate de a sprijini potențialii beneficiari în accesarea FEPAM și a transmis că în perioada imediat următoare vor avea loc evenimente similare la nivel local, în vederea promovării măsurilor recent lansate.