2 iulie 2022 – Ziua Interațională a Cooperativelor

Ediția 100 – ”Cooperatives Build a Better World”

Pe 2 iulie, cooperativele din întreaga lume sărbătoresc cea de-a 100-a Zi Internațională a Cooperativelor, sub sloganul ”Cooperativele construiesc o lume mai bună”.

La un deceniu de la Anul Internațional al Cooperativelor O.N.U (2012), care a evidențiat contribuția unică a cooperativelor la transformarea lumii într-un loc mai bun, tema celei de-a 100-a Ediție a Zilei Internaționale a Cooperativelor vine în completarea acestei ideologii.

Cooperativele din întreaga lume sunt invitate să sărbătorească modelul cooperatist, centrat pe om, inspirat de valorile de ajutorare, responsabilitate, democrație, egalitate, echitate și solidaritate.

Cooperativele mature au responsabilitatea și grija față de ceilalți, ceea ce înseamnă construirea unei lumi mai bune. Ele încurajează participarea economică, luptă împotriva degradării mediului și a schimbărilor climatice, generează locuri de muncă bune, contribuie la securitatea alimentară, păstrează capitalul financiar în comunitățile locale, și construiesc lanțuri valorice etice.

Cooperativele din România se alătură evenimentului împreună cu cooperativelor europene din cadrul COGECA și transmit un mesaj puternic: evoluția cooperativelor naționale se ghidează după modelele de integritate și performanță ale omoloagelor din lumea întreagă, iar în aceste momente de test pentru agricultori și cooperative, vom continua să performăm la standarde înalte. Securitatea alimentară, menținerea în competiția de pe piața unică a fermierilor și conservarea mediului sunt priorități ale cooperativelor din România și vom depune toate eforturile pentru a contribui la aceste obiective de importanță capitală.

Avem nevoie de cooperative sustenabile, performante, puternic capitalizate – o verigă veritabilă a lanțului alimentar. Și doar împreună vom reuși!”  a transmis directorul executiv al U.N.C.S.V, Florentin Bercu, cu ocazia sărbătoririi celei de-a 100-a Ediție a Zilei Internaționale a Cooperativelor.

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sector Vegetal – U.N.C.S.V. continuă dezvoltarea cooperativelor din România și va coordona un amplu proiect la nivel european pentru perfecționarea managerilor de cooperative.

Aceasta este o nouă etapă firească în evoluția mediului asociativ românesc pentru a atinge standardele de performanță similare celor din Europa, iar obiectivul prioritar al U.N.C.S.V. este educarea, informarea și perfecționarea continuă a Președintelui, membrilor consiliului de administrație, a angajaților și a membrilor cooperatori.

Cu respect,

Împreună pentru viitor!

Echipa U.N.C.S.V.

Uniunea de Ramură Națională a Cooperativelor din Sector Vegetal  – UNCSV este o organizația profesională umbrelă a cooperativelor din sectorul vegetal înființată în 2017, care răspunde provocărilor cu care se confruntă membrii săi din cele 40 de cooperative agricole. Aceasta reprezintă și apăra interesele cooperativelor agricole din sectorul vegetal în relațiile cu administrația publică, autoritățile statului, alte persoane fizice sau juridice, publice ori private, organisme naționale și internaționale și cu asociații internaționale echivalente,  pentru susținerea și promovarea principiilor cooperatiste, precum și de a asigura, prin cooperare, serviciile necesare menite să contribuie la dezvoltarea și modernizarea mijloacelor și metodelor de creștere a eficienței economice a membrilor și de specializare și concentrare a activității cooperativelor agricole ce activează în România.