Business Press Agricol

Actualitate

Ghid pentru depozitarea în siguranță a îngrășămintelor chimice

iulie 3, 2017 by admin in Actualitate, Companii

boralis1

Înainte de a prezenta câteva informații referitoare la depozitarea în siguranță a îngrășămintelor chimice trebuie conștientizat interesul pentru această activitate și potențialele pericole la care se expun cei implicați în depozitarea și comercializarea îngrășămintelor chimice. Ghidul are rolul de a informa atât fermierii cât și cei ce depozitează asupra practicilor de depozitare, păstrare și manipulare a îngășămintelor chimice.

Depozitul trebuie să asigure conservarea însuşirilor fizico-chimice ale îngrăşămintelor şi să evite pierderile de substanţă activă prin degradare chimică sau descompunere fizică. Amplasarea lui se face departe de alte clădiri, astfel încât, în caz de incendiu să se evite pericolul extinderii acestuia. Construcţia trebuie aşezată pe un teren uscat, ferit de umezeală şi igrasie, cu apă freatică la adâncime mare, spre a nu permite ascensiunea capilară.

Nu se amplasează în vecinătatea locului de depozitare a furajelor. În depozitul de îngrăşăminte nu se admite păstrarea produselor vegetale sub nicio formă, fiind interzisă această variantă. Spațiile de depozitare vor fi ferite și se vor situa departe de surse de căldură și combustie. Depozitarea  îngrășămintelor se face în loc curat și uscat, în spații ce nu depășesc 32°C, în încâperi acoperite, magazii sau depozite închise sigure protejate împotriva intemperiilor.

Îngrășămintele se vor ce depozita strict separat de materii și materiale organice cu potențial inflamabil, cum ar fi combustibili, rumeguș, cereale, uleiuri, iarbă uscată sau resturi metalice. De asemenea, se va evita depozitarea lângă substanțe puternic bazice precum var nestins, praf de ciment sau praf de zgură metalică, dar şi în apropierea acizilor puternici şi a altor obiecte fierbinți sau surse de caldură.

Depozitarea Vrac

Îngrăşămintele simple sau complexe livrate în vrac se depozitează, fiecare separat, în boxe despărţite prin pereţi din scândură gudronată. Fiecare boxă sau compartiment cu sortimente de îngrăşăminte trebuie să poarte o tăbliţă pe care se specifică tipul de îngrăşământ şi data intrării în depozit.

Manipularea. Datorită riscului de răsturnare nu circulați cu cupele supraîncărcate și evitați să treceți peste produs. Mențineți culoarele de acces curate și strângeți îngrășămintele vărsate. Respectați regula de golire a depozitului prin scoaterea produsului de sus în jos. Evitați răsturnarea îngrășămintelor prin nivelarea stivei.

Depozitarea produselor însăcuite (saci sau Big Bags)

Îngrăşămintele ambalate în saci se stivuiesc pe paleţi la înălţimea de maxim 10 rânduri de saci, nu mai mult pentru evitarea presiunilor mari şi aglomerarea îngrăşămintelor din ambalajele de la bază. Stivele se construiesc la o distanţă de circa 70 cm de peretele depozitului. Îngrăşămintele provenite din saci rupţi sau deterioraţi se depozitează separat.

Stivuirea Big Bags se va face pe paleți în stivă de maxim două rânduri dacă depozitarea se face în interior și 1 rând în exterior. Se va evita depozitarea Big Bags înclinați pentru a nu exista riscul de accident și de deteriorarea a mărfi.

Nu este recomandată depozitarea  în loc însorit sau aer liber. Dacă acest lucru este inevitabil așezați la loc umbros NU depozitați îngrășămintele cu conținut mai mare de azot (N) de 16% la soare. Evitaţi stivuirea înclinată a paleţilor. Nu deterioraţi sacii,  învelişurile şi paleţii. Atenţie la încărcarea utilajului de împrăştiere a îngrăşămintelor: Nu staţi sub un Big Bag ridicat. Tăiaţi BB, pe diagonală faţă de podea, cu ajutorul unui aparat telescopic.

De avut în vedere că îngrășămintele pot irita pielea și ochii în cazul unei manipulări necorespunzătoare. Purtați mereu echipamentul de protecție adecvat (ochelari de protectie, mânuși). În cazul manipulării îngrășămintelor este interzis a se consuma alimente sau băuturi.

Îngrășămintele trebuie marcate lizibil, în conformitate cu prevederile legale. Planul actualizat de evacuare în caz de urgență trebuie să fie cunoscut tuturor angajaților și expus în loc vizibil. Fumatul este strict interzis în incinta depozitului sau în apropierea lui. Respectați normele PSI, iar în caz de accidente sau incendiu sunați la numărul de urgentă 112.