Business Press Agricol

Actualitate

Informare asupra oportunităţilor de finanţare prin PNDR 2014-2020

madr afir

În perioada 21-22 iunie a.c. au avut loc două evenimente de informare a Programului Național de Dezvol­tare Rurală (PNDR) 2014-2020, în județele Constanța și Tulcea, la care au participat Secretarul de Stat MADR Alexandru Potor, Directorului General al AM PNDR, Florentina Tudor, Șeful Biroului RNDR, Mihai Herciu, Directorul General AFIR, Adrian – Ionuț Chesnoiu, precum și reprezentanți ai autorităților locale.

Scopul întâlnirilor desfășurate la Tulcea şi Constanța a fost de a discuta cu beneficiarii finanțărilor din PNDR în vederea creșterii absorbției de fonduri europene și pentru a stimula investițiile din agricultură și dezvoltare rurală. Obiectivul acestei campanii de informare este acela de a convinge cât mai mulți actori interesați de activități în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale să elaboreze și să depună proiecte în cadrul sesiunilor deschise în anul 2017 și, în același timp, să se realizeze un inventar al pro­ble­melor apărute în implementarea proiectelor, în vede­rea identificării de soluții.

“Acest tip de investiții pe care noi le vizăm trebuie să coroboreze intervenția autorităților pe partea de mediu, de sănătate publică, sanitar-veterinară etc. În aceste condiții, am dorit să vedem unde poate interveni Ministerul Agriculturii și cum putem să așezăm la aceeași ma­să pe toți cei care sunt implicați în dezvoltarea pro­iec­telor”, a declarat Secretarul de Stat Alexandru Potor.

Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală (RNDR) din ca­drul Autorității de Management pentru Programul Na­țio­nal de Dezvoltare Rurală derulează începând cu luna iunie a.c. o campanie de informare a beneficiarilor – fermieri, UAT-uri prin reprezentanții legali, asociații, GAL-uri etc. cu privire la posibilitățile de accesare a măsurilor din cadrul PNDR 2014-2020.