Business Press Agricol

Actualitate

Ziua câmpului la Centrul de excelenţă DuPont din Insula Mare a Brăilei, un eveniment la care orice fermier şi-ar dori să participe

iunie 20, 2017 by admin in Actualitate, Companii

dupontIMB

În data de 14 iunie a.c., companiile DuPont® Crop Protection România şi DuPont Pioneer®, cu sprijinul Agricost, au organizat cel mai important eveniment destinat promovării tehnologiilor moderne în agricultură şi dezvoltării relaţiilor cu agricultorii şi distribuitorii – “Ziua câmpului la Centrul de excelenţă DuPont din Insula Mare a Brăilei”.

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul celei mai mari exploatații agricole (56 000 ha) din România și Uniunea Europeană, Insula Mare a Brăilei. Cei peste 1.600 de participanţi – fermieri din întreaga ţară, distribuitori naţionali şi regionali de input-uri pentru agricultură, oficialităţi, cercetători din agricultură şi jurnalişti din presa de profil – au avut oportunitatea de a vedea în câmp excelenţa şi calitatea tehnologiilor şi produselor DuPont şi DuPont-Pioneer.

Participanţii au vizitat culturile de porumb, grâu, soia şi floarea-soarelui, precum şi loturile de testare din Insula Mare a Brăilei, unde specialiştii companiilor organizatoare au făcut referire la tehnologiile aplicate şi la modul în care condiţiile climatice ale anului agricol 2016-2017 au influenţat creşterea şi dezvoltarea culturilor agricole. De asemenea, cei prezenţi au avut ocazia să afle mai multe detalii despre lucrӑrile minime ale solului utilizând tehnologia implementată de Agricost – soluţia pentru creşterea fertilitӑţii naturale a solului şi a eficienţei economice.

Vizitarea loturilor a început la Ferma Filipoiu, prima oprire fiind la cultura de porumb, unde echipa formată din Mihai Solomei, director tehnic Agricost, Adrian Teban, director dezvoltare DuPont Crop Protection, Manuela Dumitru, promotor DuPont-Pioneer şi Alina Vasilache, promotor DuPont-Pioneer, au prezentat elementele de tehnologie aplicate în acest lot. Porumbul a fost cultivat cu hibridul P1114 de la Pioneer pe o suprafaţă de 90 de hectare, din care, câte 45 ha au fost cultivate conform noii tehnologii prezentate de Agricost la 70 cm şi 50 cm între rânduri, la acelaşi nivel de densitate de 75.000 pl./ha, pentru îmbunătăţirea spaţiului de nutriţie a fiecărei plante de porumb în parte. De asemenea, s-au prezentat tratamentele cu produse DuPont utilizate în acest lot au vizat: pentru erbicidare Principal® (90 g/ha), pentru dăunători Avaunt® 150 EC (0,25 l/ha) şi Coragen® (0,15 l/ha), iar ca adjuvant s-a folosit Trend® (0,2 l/ha).

Următoarea oprire a fost la Ferma Gemenele, unde s-a vizitat cultura de grâu. Echipa care a prezentat detaliile tehnologice a fost formată din domnul Grigore Mocanu, consilier tehnic Agricost şi Ion Săvulescu, Director tehnic DuPont Crop Protection. Soiul de grâu Glosa a fost cultivat pe o suprafaţă de 62 de hectare, la o distanţă între rânduri de 25 cm, dar cu un număr redus la jumătate (275) boabe germinabile pe metru pătrat. Planta premergătoare a fost soia. Tra­tamentul aplicat în acest lot a constat în utilizarea erbicidelor Granstar® Super (40 g/ha) şi Cerlit (0,4 l/ha), în timp ce pentru combaterea bolilor s-au folosit produsele Evolus® (1 l/ha), Credo® (1,5 kg/ha) şi Acanto® Plus (0,5 l/ha), fiecare tratament fiind suplimentat de adjuvantul Trend® (0,2 l/ha).

Tot la Ferma Gemenele, invitaţii au vizitat lotul înfiinţat cu soia, elementele tehnologice aplicate în cultură fiind prezentate de echipa formată din Aurel Hada director executiv Agricost, Horia Pop, director zonal de vânzări DuPont, Cătălin Stoianof, promotor DuPont-Pioneer, Jean Ionescu, director general al DuPont-Pioneer şi domnul Lucian Buzdugan, preşedintele C.A. al Agricost. Soiurile de soia PR92B63 şi PR91M10 de la Pioneer au fost cultivate pe o suprafaţă de 63 de hectare, la 50 cm între rânduri, planta premergătoare fiind porumbul. Produsele de protecţie aplicate în acest lot au fost erbicidele Harmony® 50 SG (18 g/ha) şi Pilot® 10 EC (0,75 l/ha), pentru combaterea dă­u­nătorilor s-a aplicat Coragen® (0,1 l/ha), iar ca adjuvant la fiecare tratament a fost folosit produsul Trend® (0,2 l/ha).

Cultura de floarea soarelui a fost înfiinţată tot în cadrul Fermei Gemenele, cu hibridul P64LE99 de la Pioneer, pe 67 de hectare, jumătate din această suprafaţă fiind cultivată la 50 cm între rânduri. Planta premergătoare a fost orzul. Echipa care a prezentat cultura de floarea soarelui a fost formată din Mazilu Viorel de la Agricost, Cătălin Răboj, director zonal de vânzări DuPont, Cosmin Ciobotaru, director regional de vânzări DuPont-Pioneer şi Lucian Buzdugan, preşedintele C.A. al Agricost. Tra­tamentul aplicat în cultură a constat în utilizarea erbicidelor Express® (30 g/ha) şi Pilot® 10 EC (0,75 l/ha), pentru combaterea bolilor s-a folosit Acanto® Plus (0,6 l/ha) şi Tanos® (0,4 l/ha), fiecare tratament fiind suplimentat cu adjuvantul Trend (0,2 l/ha).

După vizitarea culturilor a urmat deplasarea la staţia de uscat şi balotat lucernă, după care invitaţii au mers la staţia de dedurizare a apei şi în parcul de utilaje. Domnul Lucian Buzdugan, preşedintele C.A. al Agricost, a însoţit grupul de vizitatori la staţia de dedurizare a apei şi a ţinut să menţioneze că acest obiectiv este extrem de important pentru activitatea din insulă. „Această staţie ne dă garanţia nu numai a reducerii dozei de pesticid pe hectar, dar şi a apei perfect curate, fără impurităţi, ceea ce face ca nicio duză să nu fie înfundată. De asemenea, când avem nevoie de un nivel al PH-ului de 4,5 sau chiar de 6 îl putem regla pentru a obţine o eficienţă maximă. În plus, vă informez că pe această cale am redus norma de apă de la 200 l/ha la 100 l/ha, reducând costurile semnificativ. În anul următor sperăm să reducem norma de la 100 la 80 litri pe hectar”, a declarat specialistul companiei Agricost.

La finalul itinerariului de vizitare, invitaţii au luat parte la o masă câmpenească, unde au avut ocazia să asiste şi la discursurile organizatorilor. Deschiderea prezentărilor i-a revenit domnului Lucian Buzdugan, după care au luat cuvântul şi membrii stafului de conducere ai Agricost, DuPont şi DuPont-Pioneer. La eveniment au fost prezenţi şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, ai instituţiilor centrale din agricultură, precum şi numeroşi parteneri ai organizatorilor.

Domnul Lucian Buzdugan, președintele C.A. al Agricost, a menționat în discursul său că această sărbătoare devenită deja tradiţională a ajuns la cea de-a 16-a ediţie. „În acest moment ne aflăm la începutul unui an agricol dificil. Au fost multe ploi în toamnă, iar în primăvară, din cauza temperaturilor scăzute, a trebuit să întoarcem peste 6.000 de hectare de grâu şi soia şi să o reînsămânţăm cu aceleaşi culturi de primăvară. Aici, în insulă, acestea sunt condiţiile şi ne străduim să ne adaptăm atât tehnologiile, cât şi culturile la acest teren minunat dintre braţele Dunării.

În ceea ce priveşte agricultura de precizie promovatӑ cu mult aplomb de specialiştii noştri de la Agricost în Insula Mare a Brӑilei, această tematică are douӑ obiective majore. Este vorba ȋn primul rând de maximizarea randamentelor pe unitatea de suprafaţӑ, prin utilizarea celei mai avansate genetici şi prin optimizarea asigurӑrii necesarului de fertilizanţi, folosind noi tipuri de îngrӑşӑminte chimice, cele lichide, cât şi prin fracţionarea aplicӑrii dozelor calculate pe bazӑ de bilanţ. Ȋn al doilea rând, prin agricultura de precizie urmărim şi reducerea costurilor de producţie. Mai precis, reducerea consumului de carburanţi aplicând tehnologia de lucrӑri minime ale solului, reducerea trecerilor pe solul afânat prin aplicarea tehnologiei de semӑnat direct, optimizarea dozelor de pesticide prin îmbunӑtӑţirea calitӑţii apei de diluţie, reducerea normelor de sӑmânţӑ pe hectar la culturile de cereale cu pânӑ la jumӑtate, reducerea dozelor de îngrӑşӑminte prin aplicarea localӑ şi fracţionatӑ, reducerea consumului de apӑ pentru irigat prin lucrӑri conservative şi extinderea suprafeţelor de perdele de protecţie şi reducerea consumului de combustibili tradiţionali necesari pentru uscarea lucernei, prin înlocuirea acestora cu biomasӑ – resturi vegetale şi mai nou prin lemnul din perdelele de protecţie”, a declarat domnul ing. Lucian Buzdugan.

La rândul său, Constantin Duluţe, administrator al companiei Agricost, a precizat că tot ceea ce producătorii agricoli au văzut în insulă sunt lucruri pe care le pot aplica şi în fermele lor. „Şi noi am luat lecţii care ne-au ajutat să ne perfecţionăm şi să ajungem la acest nivel pe care l-aţi văzut astăzi. Din aceste lecţii am învăţat lucruri esenţiale pentru dezvoltarea societăţii noastre. În primul rând am înţeles că fără investiţii nu putem avea progres, fără un management performant nu putem avea rezultate şi fără forţă de muncă calificată nu putem avea performanţe. De aceea, politica firmei a fost şi va rămâne de a investi în continuare, atât în tehnologie agricolă, dar mai cu seamă în sistemul de irigaţii. De asemenea, echipa de management este una cu multă experienţă, reuşind să aducă nivelul tehnologic şi profitabilitatea la o cotă ridicată. Un obiectiv important în insulă este de a continua să realizăm producţii mari la costuri mici. În ceea ce priveşte forţa de muncă, încă de la început am investit în pregătirea operatorilor care lucrează pe utilaje moderne, astfel încât să obţinem maximum de productivitate. Vom continua să investim în oamenii noştri, prin educarea şi formarea lor, pentru că ne dorim foarte mult să le asigurăm venituri din ce în ce mai ridicate. Cu aceste gânduri, urez tuturor multă sănătate şi vă doresc să vă bucuraţi de realizările dumneavoastră personale şi profesionale”, a menţionat domnul Constantin Duluţe.

A urmat directorul general al companiei DuPont România, domnul Vasile Iosif, care s-a adresat invitaţilor prezenţi la Ziua câmpului la Centrul de Excelenţă DuPont din Insula Mare a Brăilei. „Încep prin a vă spune că foarte multă lume doreşte să participe la acest eveniment, un lucru care dovedeşte că Insula Mare a Brăilei suscită o mare curiozitate din partea tuturor specialiştilor şi fermierilor care vor să vadă în direct noile tehnologii agricole de la DuPont.

Permiteţi-mi să mulţumesc gazdelor noastre, domnului Constantin Duluţe, proprietarul acestei minunate unitati agricole, precum şi domnului Preşedinte Lucian Buzdugan, un specialist pe care îl admir şi îl apreciez şi care, împreună cu o echipă de excepţie, a reuşit să facă din Insula Mare a Brăilei un loc de referinţă pentru toţi aceia dintre noi care lucrăm în agricultură.

Carl Sagan spunea «Progresele în agricultură şi medicină au salvat mai multe vieţi decât au fost pierdute în toate războaiele de-a lungul istoriei». Domeniul în care ne desfăşurăm activitatea este de o importanţă vitală pentru siguranţa alimentară a tuturor cetăţenilor, element de bază în dezvoltarea oricărei ţări.

Agricost Insula Mare a Brăilei a devenit un punct de referinţă în agricultură, atât pentru România, dar şi pentru Uniunea Europenă, nu numai pentru că este cea mai mare şi importantă exploataţie agricolă, dar mai ales pentru că este cea mai bună atunci când vorbim de productivitate sustenabilă. Agricost IMB este rodul muncii unui colectiv de specialişti remarcabili, conduşi de un management de excepţie, în frunte cu domnul Preşedinte Lucian Buzdugan, o unitate agricolă care respectă mediul înconjurător şi fauna din împrejurimea dintre apele Dunării, o unitate agricolă care produce an de an peste 400 000 de tone de produse agricole, şi care are grijă de pământul generaţiilor viitoare.

Acest model de a face agricultură şi de a obţine performanţă, pe care l-am văzut astăzi în Agricost IMB, este cel pe care firma DuPont doreşte să-l promoveze în toată România, la nivelul fiecărei exploataţii agricole, indiferent de mărimea acesteia. La sosire am avut posibilitatea să vizităm culturile agricole şi să vedem hibrizi excepţionali, tehnologii de combatere a bolilor, buruienilor şi dăunătorilor extrem de performante, şi sunt mândru să vă informez că în proporţie de circa 70% produsele şi tehnologiile de combatere a agenţilor fitopatogeni, buruienilor şi insectelor provin de la DuPont, iar hibrizii de sămânţă de la DuPont Pioneer.

Astăzi, fiecare dintre dumneavoastră are ocazia să vadă pe viu rezultatele produselor şi tehnologiilor Du Pont la culturile de grâu, orz, floarea soarelui, porumb şi soia. Suntem aici pentru a învăţa tehnologii noi, care să ne facă competitivi, pentru ca împreună să facem Agricultura Românească puternică! Avem datoria faţă de noi, ca specialisti, faţă de comunităţile în care activăm să facem agricultura performantă, să schimbăm paradigma că România nu poate să depăşească 4 tone de grâu/ha în medie sau nu poate depăsi 4,5 tone de porumb boabe stas pe hectar. Cum putem scăpa de blestemul producţiilor mici la hectar? Acest lucru este posibil învăţând numai de la cei buni, precum specialiştii Agricost IMB.

DuPont este o companie care se axează pe știință și cercetare și obiectivul nostru este acela de a răspunde provocărilor majore ale fermierilor de pretutindeni, precum creșterea producției agricole și protejarea mediului înconjurător. Suntem conștienți că toate aceste provocări le putem aborda mult mai eficient dacă lucrăm împreună pentru dezvoltarea unei agriculturi sustenabile. DuPont a adus în piaţa românească produse şi tehnologii revoluţionare, precum tehnologia Express Sun – sămânţă tolerantă DuPont Pioneer, dar şi Express, un erbicid fără impact asupra mediului şi faunei utile.

La ora actuală, crearea şi dezvoltarea unui nou produs de protecţia plantelor costă peste 300 mil. dolari. Anul acesta am lansat în piaţa românescă un erbicid excepţional pentru cultura de cereale păioase, Tripali, produs pe care l-aţi văzut aplicat la cultura de orz din Insula Mare a Brăilei şi nu numai. Anul viitor vom aduce în piaţa românească două noi fungicide pentru cultura de cereale paioase, Cielex şi Treoris, produse de generaţie nouă, precum şi primul insecticid DuPont pentru tratament sământă DuPont Lumiposa, produs care tocmai a fost omologat în Polonia, stat membru raportor.

Astăzi, mai mult decât oricând, avem posibilitatea de a construi, pentru noi, dar și pentru generațiile viitoare, o agricultură performantă în care noile tehnologii și produse avansate pentru protecția plantelor să permită cultivarea fiecărui hectar de cultură agricolă în condiții de calitate și productivitate maximă. Sunt încredințat să cred că ţara noastră, prin contribuția fiecăruia dintre dumneavoastră, are potenţialul, dar și resursele necesare să devină un nume în domeniul agricol internaţional.

În încheiere, vă doresc dumneavoastră, precum şi tuturor fermierilor care lucrează în agricultura românească mult succes şi vă asigur că şi în continuare echipa de specialişti DuPont vă va fi alături!, a menţionat domnul Vasile Iosif.

La rândul său, domnul Jean Ionescu, director general al operaţiunilor comerciale DuPont-Pioneer pentru România şi Republica Moldova, a declarat: DuPont-Pioneer continuă şi în prezent angajamentul ferm de a furniza cea mai inovatoare genetică vegetală, creând material semincer de top, în simbioză cu servicii de consultanţă de cea mai bună calitate pentru toţi fermierii. Inovaţia ne-a ajutat să devenim ceea suntem astăzi, un dezvoltator de top şi un furnizor de genetică a plantelor pentru producătorii agricoli din întreaga lume. Prin combinarea tehnologiilor convenţionale şi a celor noi, Pioneer furnizează soluţii pentru a-i ajuta pe fermieri să crească productivitatea, profitabilitatea şi sustenabilitatea.”

Un invitat de marcă al evenimentului a fost fermierul Gheorghe Albu, administrator al societăţii Argonaut din judeţul Constanţa. Domnia sa a luat cuvântul, subliniind importanţa acestei zile pentru agricultură. „Mulţumesc organizatorilor, companiilor Agricost, DuPont şi DuPont Pioneer, dar şi domnilor Lucian Buzdugan şi Vasile Iosif pentru invitaţie. Am onoarea să particip la un eveniment profesionist, de înaltă clasă, acum, în preajma aniversării a 50 de ani de când a luat naştere Insula Mare a Brăilei.

Data de 14 iunie, care coincide cu sărbătoarea Sfântului Elisei sau ziua grâului, este specială în tradiţia românească. În această zi oamenii nu muncesc, pentru că, aşa cum spune obiceiul, ei nu vor să stârnească mânia sfâtului prin a declanşa o furtună care să scuture spicele de grâu şi să le distrugă recoltele. Tocmai din acest motiv, această zi este una de respect pentru sănătatea culturii de grâu şi a roadelor pământului. Şi pentru că nimic nu este întâmplător, tot astăzi, specialiştii companiilor Agricost, DuPont România şi DuPont Pioneer ne-au prezentat tehnologii performante care să ne ajute pe noi fermierii să ne protejăm culturile agricole şi să fim cât mai eficienţi.

Prezenţa noastră aici este foarte importantă, pentru că domnul dr. ing. Lucian Buzdugan ne-a predat cea mai adevărată lecţie, aceea de ne mobiliza, apelând la tehnologii performante  pentru a ne apăra culturile împotriva schimbărilor climatice care au devenit o problemă majoră pentru agricultură. Lucrăm într-un domeniu frumos, agricultura, iar noi, fermierii, mai mult ca niciodată, trebuie să fim uniţi pentru a anihila toate opreliştile din activitatea noastră, fie că vorbim de fiscalitate, de birocraţie sau de provocările pedoclimatice! Felicitări organizatorilor pentru reuşita evenimentului şi un an bun tuturor fermierilor, cu recolte bogate şi preţuri pe măsura muncii depuse!”, a spus fermierul Gheorghe Albu.

Reporterul revistei Business Press Agricol prezent în Insula Mare a Brăilei a stat de vorbă cu doamna Maria Cîrjă, director de marketing DuPont-Pioneer pentru România şi Republica Moldova, care a declarat: „Compania DuPont-Pioneer creează şi inovează pentru fermieri de decenii întregi, pentru ca aceştia să producă performanţă. Dacă ne referim la Insula Mare a Brăilei, putem spune că aici se văd cel mai bine rezultatele inovaţiilor şi tehnologiilor avansate. Din acest motiv, compania DuPont-Pioneer are un sprijin în specialiştii din insulă, pentru că aici se achiziţionează şi se aplică cele mai noi inovaţii pentru a produce la standarde europene. De peste 15 ani se organizează acest eveniment, în această perioadă a anului, pentru fermierii care îşi doresc să vadă culturi de top şi să înveţe de la specialiştii agronomi din insulă. Genetica DuPont-Pioneer, mă refer la seminţe de porumb, floarea soarelui, soia, lucernă şi rapiţă, şi-a găsit locul bine meritat aici, pentru că avem produse care pot da o productivitate maximă în condiţii de folosire a celor mai noi metode agricole. Acest lucru se întâmplă la toate culturile din insulă, pentru că se aplică plantelor tot ce au nevoie pentru a se obţine maximum de productivitate. Astfel, anul trecut, în 2016, aici s-a atins performanţa în România, la cultura de porumb, cu hibridul Pioneer P1535, depăşindu-se producţia de 20 de tone pe hectar.

Astăzi, la Centrul de Excelenţă DuPont sunt prezenţi fermieri care au venit să vadă culturi performante, dornici să înveţe şi să aplice tehnologiile avansate şi în fermele lor. La floarea soarelui, pe toată suprafaţa cultivată în insulă s-a folosit hibridul P64LE99, la porumb s-au cultivat hibrizi cu grupe FAO între 450 şi 600 de la care se pot obţine producţii de peste 20 de tone în condiţii de irigat. La soia s-a cultivat cel mai bine vândut soi în România, PR92B63, care este semitardiv şi are un potenţial de producţie foarte ridicat. Suntem prezenţi în insulă cu toate produsele şi ne dorim ca în toate fermele din România să se lucreze la acest nivel. În final, vreau să-i informez pe fermieri că a început campania de vânzări pentru cultura de rapiţă, iar sămânţa este deja disponibilă pentru sezonul următor. Îi invit pe toţi să caute în reţeaua noastră de distribuţie hibrizii PT264, PT271, PT234 şi PT225 care le asigură recolte bogate!”